Zelftoets hoofdstuk 1

advertisement
4 Havo
Vathorst College
Zelftoets
Hoofdstuk 1
1
Hieronder staat een aantal uitspraken. Geef voor elk van deze uitspraken aan of deze waar of niet waar is.
a In een isolator kunnen vrije elektronen bewegen.
b De minpool van een spanningsbron oefent een aantrekkende kracht uit
op de vrije elektronen in een aangesloten draad.
c Kerncentrales en conventionele centrales wekken elektrische energie op
met een generator.
d Een generator zet warmte om in elektrische energie.
e Een gesloten stroomkring bevalt altijd een spanningsbron.
f De soortelijke weerstand van een materiaal is de weerstand van een
denkbeeldige draad van dat materiaal met een lengte van 1 m en
dwarsdoorsnede van 1 m2.
g Zonnecellen zijn van een halfgeleider gemaakt.
h De wet van ohm geldt voor alle apparaten.
i Een aardlekschakelaar beveiligt de huisinstallatie tegen overbelasting.
2
Een lamp is aangesloten op een gelijkspanningsbron. In de schakeling zijn een voltmeter en een ampèremeter
opgenomen. Teken het schakelschema.
3
Een led-lamp met een vermogen van 5,0 W brandt 7,0 uur. Bereken het energieverbruik van de lamp in kWh en in J.
4
Een 20 W-gloeilamp zendt per minuut 60 J licht uit. Bereken het rendement van de
gloeilamp.
5
Door een apparaat loopt een stroom van 0,73 A. Bereken het aantal elektronen dat
per seconde door het apparaat beweegt.
6
Het diagram van figuur 1 geeft het verband tussen weerstand en temperatuur van
een component van elektrische schakelingen. Is de component een PTC of een
NTC?
7
Een 5,0 W-led-lamp is aangesloten op de netspanning. Bereken de geleidbaarheid
van de led-lamp.
8
In figuur 2 staat het schakelschema afgebeeld van een schakeling met een lamp en een diode.
Leg uit of de lamp brandt.
9
Een draad met een lengte van 2,4 m en een dwarsdoorsnede van 0,80 mm 2 heeft een weerstand van
0,051 Ω. Bepaal van welk materiaal de draad gemaakt is.
Figuur 2
10 Een weerstand van 10 Ω en een weerstand van 20 Ω zijn parallel geschakeld. Bereken de geleidbaarheid van de beide
weerstanden samen.
11 Op een groep die is beveiligd met een 10 A zekering is een 2,5 kW-wasmachine aangesloten. Toon met een
berekening aan of de zekering de stroom uitschakelt.
4 Havo
Vathorst College
R (Ω)
12 De schakeling van figuur 4 werkt als lichtsensor. De schakeling bevat een LDR. In het diagram rechts is te zien hoe de
weerstand van de LDR afhangt van de verlichtingssterkte. Bepaal de uitgangsspanning tussen de punten P en Q bij
een verlichtingssterkte van 100 lux.
350
300
250
200
150
100
50
0
0
200
400
verlichtingssterkte (lux)
Figuur 4
13 Een autofabrikant heeft van één van zijn benzinemodellen een versie gemaakt met een waterstofcel en een
elektromotor. In onderstaande tabel zijn de eigenschappen van de beide versies genoemd.
a Bereken hoeveel nuttige energie de benzine auto (en dus ook de waterstofauto) per kilometer gebruikt
b Bereken de tankinhoud in kg van de waterstofauto.
Brandstof
Rendement motor (en
Waterstofcel)
Figuur 5
Actieradius bij 120
km/h
tankinhoud
Waterstofauto
Benzine auto
Waterstofcel
0,87
Benzine
0,28
125 km
620 km
...
45 L
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards