IJken - Stephan Thijssen

advertisement
Het bepalen van een weerstand
Doel: het bepalen van een weerstand met behulp van Coach.
Benodigdheden:
 Coach
 Laptop
 Stroommeter(coach -5..+5 A)
 Spanningsmeter (coach -10..+10 V)
 2 x universeel meter
 Spanningsbron
 2 x krokodilklemmen
 Constantaandraad
 4 onbekende weerstanden. (krijg je van de docent)
1.
2.
3.
4.
5.
Start coach op en open “weerstand”.
Maak een grafiek voor het bepalen van de weerstand. Denk aan de wet van Ohm.
Bouw de schakeling. Zoals aangegeven in figuur 1.
Ijk de stroommeter en de voltmeter. (Bijlage ijken)
Bepaal de weerstand van de onbekende weerstand.
1:
2:
3:
4:
Spanning (V)
Stroom (A)
Weerstand (Ω)
Vragen bij de proef:
1. Noteer de wet van Ohm
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Laat zien hoe je van de 3e weerstand de weerstand bepaald hebt. Doe dit d.m.v. de wet van
Ohm.
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Hoe sluit je de stroommeter aan? En de spanningsmeter?
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Maak een tekening van de schakeling, zoals je geleerd hebt.
IJken
Om een meter te ijken moeten alle waarden die gemeten worden vooraf bekend zijn. Bij ijken zorg je
er dus voor dat de waarde die je meter aangeeft hetzelfde is als de bekende waarde. Hiermee kun je
een ijklijn opstellen.
Om de sensor te ijken moet je er met de rechtermuisknop op klikken. Selecteer “ijken”(1) er opent
een scherm met daarin gegevens over de sensor(2), rechts onderin staat een waarde. Ten eerste zorg
je ervoor dat deze waarde op nul komt. Door niets te meten. En je vult je eerste waarde in(3). Deze is
nul. Zorg er nu voor dat je tweede waarde bekend is. Deze waarde moet overeenkomen met een
waarde boven nul van je meter. De waarde die je hieruit krijgt is je tweede ijk-punt(4). Doe dit voor
alle meters die je gebruikt.
(1)
(2)
(3)
(4)
Download