Persbericht - D66 Zutphen

advertisement
PERSBERICHT
D66 BLIJFT OPPOSITIE VOEREN
D66 was bereid tot de coalitie toe te treden. Daarover zijn de afgelopen tijd gesprekken gevoerd
met formateur Dijkstra en de coalitiepartijen. Als belangrijkste vertrekpunt voor de gesprekken
stelden wij als voorwaarde dat de meerjarenbegroting 2016-2019 in evenwicht is. Met andere
woorden: we gaan niet meer besteden dan dat we aan inkomsten ontvangen. De tekorten lopen
inmiddels op tot in de miljoenen. D66 wilde met meer daadkracht dan nu werken aan een gezonde
financiële situatie voor Zutphen zodat we ook in de toekomst een mooie, vitale en leefbare
woonstad hebben, waarbij het prettig wonen, verblijven en werken is.
Geven en nemen was daarbij onze insteek. Geen heilige huisjes, ook niet van D66. Wel hebben we
concrete ideeën hoe het college met de huidige situatie om had kunnen gaan.
Vooral de vraag aan de coalitie: of zij wilde erkennen dat het financiële probleem vandaag
aangepakt moet worden en niet ergens volgend jaar, was voor de coalitie een brug te ver. Mede
daarom heeft de coalitie besloten om mogelijkheden niet verder te verkennen met D66 en BBZW
uit te nodigen om verder praten over toetreding tot het college. D66 betreurt dit en is van mening
dat zij een waardevolle bijdrage had kunnen leveren aan dit college. Ook had zij een zeer ervaren
kandidaat wethouder beschikbaar, die - samen met de fractie van D66 - daadwerkelijk een
fundamentele bijdrage had kunnen leveren aan de coalitie.
Hoe verder?
Dit is het moment om aan de toekomstbestendige gemeente met eigentijds bestuur te gaan
werken. Wij zullen onze bijdrage daaraan leveren. Als constructieve oppositiepartij met een helder
geluid.
Noot voor de redactie: meer informatie via fractievoorzitter Ingrid Timmer
m: 0651927614 e: [email protected], w: www.d66zutphen.nl
Download