profiel-lid-Eerste-Kamer-2015 docx

advertisement
Profiel kandidaat Eerste Kamer, lijsttrekker en overige kandidaten
De nieuw samen te stellen Eerste Kamerfractie is een hecht team, loyaal aan de politieke programma van D66 en aan de
partij.
Het profiel van een Eerste Kamerlid van D66 is te beschrijven aan de hand van de taken van de Eerste Kamer. Toetsing van
wetten aan de Grondwet; de consistentie nagaan van wetgeving; de wetten op uitvoerbaarheid toetsen; het draagvlak van
wetten in de samenleving analyseren. Dit betekent niet dat de fractie alleen uit juristen bestaat. Een kandidaat heeft ruime
ervaring binnen een maatschappelijk sector of het bedrijfsleven.
Aan de hand van deze primaire taken is voor een Eerste Kamerlid een gedegen wetskennis wenselijk, in het bijzonder op het
gebied van het Staatsrecht, de Grondwet en Europese regelgeving. Enige kennis van financieel-economische onderwerpen
strekt tot de aanbeveling. Een analytische instelling is aan te bevelen met name om de consistentie na de wetgeving in het
oog te houden. Een vertegenwoordiger van D66 staat midden in de samenleving en in de partij, zodat er een goed gevoel
bestaat van wat draagvlak heeft en wat niet.
Een Eerste Kamerlid van D66 erkent volledig het primaat in de politiek van de Tweede Kamer met behoud van de eigen
onafhankelijke rol. Dat betekent dat de leden bereid zijn ook politieke afwegingen te maken. Kandidaten moeten tijdens
verkiezingscampagnes inzetbaar zijn.
Een Eerste Kamerlid dient getoond te hebben dat zij een politieke visie kunnen formuleren en uitdragen. Ruim voldoende
materiekennis en expertise – zowel generalistische als een specifieke op deelterreinen - moeten op basis van loopbaan en
politieke activiteiten aanwezig zijn. Een en ander op basis van een grondige vorming en ervaring in maatschappelijk relevante
functies. Aantoonbare betrokkenheid bij- en kennis van de standpunten van D66 opgenomen in de D66
verkiezingsprogramma’s voor het Europese Parlement 2014 en Tweede Kamer van 2012 behoren tot de kerncompetenties.
De leden van de Eerste Kamer fractie hebben ook de taak om voorgestelde wetgeving en hun beoordeling daarvan aan het
sociaal liberale gedachtegoed te toetsen. Een Eerste Kamerlid is een teamspeler en moet in staat zijn om het partijbelang
boven het eigen belang te stellen. D66 streeft daarbij naar diversiteit binnen de fractie.
Lijsttrekker
Voor de lijsttrekker van D66 geldt bovendien dat hij/zij inspireert en kiezers en leden aan de partij te binden. De lijsttrekker
geeft profiel aan de partij, waardoor deze zich duidelijk van andere partijen kan onderscheiden. In dat profiel zijn de
richtingswijzers van D66 herkenbaar. De lijsttrekker is in staat D66 zichtbaar te maken, de politieke agenda te zetten, maar is
ook een resultaatgericht onderhandelaar.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards