Sociale dienst

advertisement
Sociale dienst
De sociale dienst is er voor ieder van u. De
sociaal assistenten zoeken samen met u naar de
meest passende oplossing voor uw probleem.
INFORMATIE
EN ADVIES
Op de algemene sociale dienst maken de sociaal assistenten je wegwijs in het doolhof van administratie
en sociale wetgeving. Zij bieden je hulp bij het invullen van formulieren en geven je graag informatie over
allerhande sociale voordelen.
Aangezien de algemene sociale dienst niet alle problemen zelf kan oplossen, kan zij je ook doorverwijzen
naar andere gespecialiseerde diensten of instellingen.
FINANCIËLE
HULPVERLENING
Personen of gezinnen in financiële moeilijkheden kunnen bij het OCMW aankloppen. Een sociaal
assistent onderzoekt welke hulp in uw situatie het meest aangewezen is en of u hiervoor in aanmerking
komt.
Bij een aanvraag tot financiële steunverlening wordt er door de sociaal assistent een sociaal onderzoek
gevoerd om de behoeftigheid vast te stellen.
Vervolgens maakt de sociaal assistent een sociaal verslag op en formuleert een gepast voorstel om u
verder te helpen.
De leden van het Bijzonder Comité of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestuderen het sociaal verslag
met het voorstel. Zij nemen dan de beslissing inzake de toekenning.
Als u met financiële problemen kampt, kan u een steunaanvraag doen. De aanvraag kan op verschillende
terreinen betrekking hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn huishuur, huurwaarborg,
hospitalisatiekosten, rustoordfacturen, begrafeniskosten, schoolkosten,…
U kunt ook een beroep doen op een financiële hulpverlening als je recht hebt op een sociale uitkering,
maar door één of andere reden uw geld achterwege blijft. Het OCMW kan U dan voorschotten verlenen op
bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, mutualiteituitkeringen, pensioen,…
Als u niet in staat bent om een inkomen te verwerven, kunt u een aanvraag indienen om het recht op
maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon te bekomen. Dit recht streeft ernaar iedereen te
laten deelnemen aan het maatschappelijk leven door een inkomen bezorgen en dit te koppelen aan een
opleiding of tewerkstelling. Aan personen, jonger dan 25 jaar, schenkt het OCMW op dit vlak bijzondere
aandacht.
PAGINA 1 VAN 2
OCMW Lubbeek
Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
VERSIE DATUM:
28 OKTOBER 2008
Staatsbaan 126
3210 Lubbeek
Tel: (016)62.91.30
Fax: (016)62.14.78
[email protected]
www.ocmwlubbeek.be
OPENINGSUREN:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
17:00 – 19:00
op afspraak
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Sociale dienst
PSYCHOSOCIALE
HULPVERLENING
De maatschappelijk werk(st)er biedt een luisterend oor bij sociale, familiale en relationele moeilijkheden.
Samen met u worden alle mogelijke oplossingen overlopen. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de
meest geschikte hulpverleningsinstanties.
WOONBEMIDDELING
Voor mensen met een bescheiden inkomen is het anno 2008 niet meer evident om enerzijds een geschikte
woning te vinden en om anderzijds maandelijks alle rekeningen van hun woning (huur en energiekosten)
betaald te krijgen.
Indien je op zoek bent naar een geschikte woning kan de sociale dienst je hierbij helpen. De
maatschappelijk werker kan samen met jou op zoek gaan naar een voor jou aangepaste woning.
Het OCMW beschikt zelf over een noodwoning die we tijdelijk ter beschikking stellen van mensen in
crisissituaties.
Het OCMW kan financieel ook tussenkomen onder de vorm van een huurwaarborg of een eerste maand
huur.
De maatschappelijk werker kan ook bemiddelen in huurgeschillen als er problemen zijn tussen huurder
en verhuurder.
Er kan steeds doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde diensten of meer aangepaste
hulpverlening.
Opdat de maatschappelijk werk(st)er de nodige tijd voor u kan vrijmaken, is het aangewezen dat u vooraf
een afspraak maakt. Indien gewenst kan u ook steeds een huisbezoek aanvragen.
Contactgegevens:
Kathleen Larminier
Mady Lambrechts
Jan Szkilny
Sociaal assistenten
Tel.: 016/62.91.30
Fax.: 016/62.14.78
[email protected]
PAGINA 2 VAN 2
OCMW Lubbeek
Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
VERSIE DATUM:
28 OKTOBER 2008
Staatsbaan 126
3210 Lubbeek
Tel: (016)62.91.30
Fax: (016)62.14.78
[email protected]
www.ocmwlubbeek.be
OPENINGSUREN:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
17:00 – 19:00
op afspraak
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Download