Sociale tewerkstelling OCMW Cliënten

advertisement
SOCIALE TEWERKSTELLING- OCMW CLIENTEN
1. Omschrijving
Het OCMW kan zelf maatregelen nemen om iemand aan het werk te zetten tot hij of zij (terug) volledig in orde
is met de sociale zekerheid of tot hij of zij de nodige werkervaring heeft kunnen opdoen om elders aan de slag
te kunnen. In kader van sociale economie beschikt OCMW Bilzen op dit ogenblik over 10 arbeidsplaatsen. Dit
betekent concreet dat het OCMW voor deze 10 arbeidsplaatsen samenwerkt met verschillende sociaaleconomische initiatieven of vzw’s, en dat deze plaatsen moeten worden ingevuld door mensen die leefloon of
financiële steun ontvangen. Ook binnen eigen diensten kan het OCMW cliënten met een leefloon of financiële
steun een arbeidsplaats aanbieden. Als deze tewerkstellingen gebeuren in het kader van artikel 60 § 7 van de
Organieke Wet van 08/07/1976 betreffende de OCMW’s.
Tijdens de tewerkstelling worden werknemers in dit statuut begeleid door iemand op de werkvloer zelf en door
de trajectbegeleider.
Daarnaast zijn er heel wat maatregelen die het voor bepaalde doelgroepen makkelijker moeten maken om
werk
te
vinden:
activabanen,
doorstromingscontracten
(WEP+),
invoeginterim,
sociale
inschakelingsinitiatieven. Ook deze maatregelen kan het OCMW gebruiken in een traject naar werk voor
cliënten, of de trajectbegeleider kan hierover bemiddelen naar particuliere werkgevers toe.
2. Voorwaarden
- u woont in Bilzen en u bent in begeleiding bij het OCMW
De dienst trajectbegeleiding richt zich in het bijzonder op specifieke doelgroepen zoals gerechtigden op
leefloon of financiële steun equivalent leefloon, allochtonen, laaggeschoolden en langdurig werklozen.
3. Aanvragen
a) Waar?
 OCMW Bilzen- dienst trajectbegeleiding
b) Hoe?
Via een maatschappelijk werker van de sociale dienst maakt u een afspraak met de trajectbegeleider voor een
gesprek.
c) Bedrag?
Arbeidstrajectbegeleiding vanuit de sociale dienst van het OCMW is gratis.
4. Meebrengen
- identiteitskaart
- indien beschikbaar: curriculum Vitae (CV)
5. Contactgegevens
Naam dienst: OCMW Bilzen Sociale Dienst – Dienst arbeidstrajectbegeleiding
Adres: Hospitaalstraat 15- 3740 Bilzen
Openingsuren: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u.
Contactpersoon en telefoonnummer: Hilde Jans 089/ 51 94 85
Faxnummer: 089/ 51 91 39
E-mailadres: [email protected]
Website: www.ocmwbilzen.be
Download