Pressure Line

advertisement
Lifelong Learning Programme
GRUNDTVIG Multilateral
project
INTEGRA
Integratie kit voor Migranten – Basis
taalvaardigheden om te kunnen omgaan
met financiële zaken
1
Over Integra
In de huidige globale kennismaatschappij, waarin veranderingen
zich steeds sneller opvolgen, komen migranten verschillende
uitdagingen tegen voordat zij zich werkelijk onderdeel voelen van
hun nieuwe omgeving. Met twee daarvan hebben bijna alle
nieuwkomers te maken, te weten de taalbarrière en het gebrek
aan kennis over financiële zaken.
2
Doel van het project
Het doel is om samen met sociale partners, zoals
migrantenorganisaties en financiële instellingen, een Europees
netwerk te creëren van relevante organisaties die de integratie
van migranten helpen te verbeteren op het gebied van taal en de
basic financiële vraagstukken.
Pressure Line zal zich focussen op het Nederlandse gedeelte
van het project. Dit betekent analyse van de Nederlandse
situatie, vertalingen naar het Nederlands en last but not least de
vormgeving van het projectmateriaal en de website. Daarnaast
zal Pressure Line zorg dragen voor een innovatieve manier van
verspreiding van het ontwikkelde materiaal.
3
Doelgroepen
De doelgroep van het project bestaat uit twee
groepen migranten:
 Migranten die binnen de EU verhuizen
 Migranten van buiten de EU
Producten
Het uiteindelijke product dat ontwikkeld gaat worden is een
integratiepakket, met daarin een woordenlijst van financiële
termen en een gids over financiële zaken en bruikbare
adressen.
4
Verspreiding
De verspreiding van de ontwikkelde materialen vormt een
essentieel onderdeel van het succesvol slagen van het project.
Er zal een uitgebreid projectplan worden opgezet over hoe de
verspreiding het meest effectief en met welke middelen te laten
plaatsvinden. Voor in te zetten media valt te denken aan:






Website
Nieuwsbrieven
Mailings
Publicaties in tijdschriften/kranten
Posters
Flyers
5
Verwachte resultaten
Het verwachte resultaat voor het INTEGRA project is het
ontstaan van een Europees netwerk van gekwalificeerde trainers
voor de verschillende migrantengemeenschappen, welke in staat
zijn om vaardigheden en kennis over te brengen aan
nieuwkomers.
Het informatiepakket wordt breed ingezet als hulpmiddel en kan
na verloop van tijd uitgebreid en/of aangevuld worden. En
mensen zullen gemotiveerd worden om de informatie verder te
verspreiden.

6
Partners
Soros International House - LT (coordinator)
www.sih.lt
DIAN - Training and Management Activities – GR
Dialoge language institute – DE
www.dialoge.com
IInstituto de Formacion y Studios Sociales IFES – ES
www.ifes.es
Milli Egitim Müdürlügü Diyarbakir – TR
diyarbakir.meb.gov.tr
The Smashing Times Theatre Company – IE
www.smashingtimes.ie
EuroEd Foundation – RO
www.euroed.ro
DHE Solutions Ltd. – GB
www.dhesolutions.co.uk
ACADEMY OF HUMANITIES AND ECONOMICS IN LODZ – PL
www.wshe.lodz.pl

International House - BY (partner from third country)
www.ih.by
7
Pressure Line
www.pressureline.nl
Pressure Line is een bureau voor visuele en creatieve
communicatie. Onze specialisatie is grafisch ontwerp, maar ook
voor opdrachten op het gebied van communicatie of promotie
bent u bij ons aan het goede adres.
Op eigen initiatief of in samenwerking met partners ontwikkelt
Pressure Line diverse projecten op nationaal en internationaal
niveau. Een van de projecten waar Pressure Line momenteel
aan deelneemt is Integra.
8
Download