PowerPoint-presentatie

advertisement
Laatste les over getallen.
Opdracht 9 en 10 afmaken
Klassikaal over irrationale getallen
Opdracht 11
Hilbert’s Hotel
Opdracht 12
Filmpje
Donald Duck https://www.youtube.com/watch?v=oT_Bxgah9zc
En eventueel https://www.youtube.com/watch?v=X1E7I7_r3Cw
1
Opdracht 9
a
a
b
2
3
C
Q
B
A
P
C
Q
B
A
P
4
Opdracht 10
a’ = b-a
b’ = 2a-b
=>
a = a’+ b’
b = 2a’+b’
Begin met a’ = b’ = 1
Gehele getallen en breuken noemen we
rationale getallen
Getallen die geen gehele getallen zijn en geen breuken noemen we:
irrationale getallen
2 𝑒𝑛 5 zijn irrationale getallen en 𝜋 en ….
De Pythagoreeërs noemden het: onmeetbare getallen
6
π
= 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971
6939937510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825
34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172
53594 0812848111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489
54930 3819644288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165
27120 19091 45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726
02491 41273 72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540
91715 36436 78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951
94151 1609433057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179
31051 18548 07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381
83011 94912 98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737
19070 2179860943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846
76694 05132 00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091
73637 1787214684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279
68925 89235 42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977
47713 09960 51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328
16096 31859 50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035
26193 1188171010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717
76691 4730359825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875
93751 9577818577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909
21642 01989 …………....
7
Zijn alle getallen met oneindig veel cijfers achter
de komma, irrationale getallen?
1/3 = 0,3333333333333333333333333333…..
15/7 = 2,142857 142857 142857 142857 …..
9
Bewijs dat 0.333333 = 1/3
Maak opdracht 11
Getalsverzamelingen
ℕ
ℤ
ℚ
ℝ
natuurlijke getallen,
0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,….
gehele getallen ….. -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 ,…..
rationale getallen alle gehele getallen en breuken
reële getallen
alle rationale en irrationale getallen
Hilbert’s Hotel
David Hilbert 1862-1943
Opdracht 12
a. Er zijn evenveel even getallen als oneven getallen
Opdracht 12
a. Er zijn evenveel even getallen als oneven getallen
b. Er zijn evenveel natuurlijke getallen als gehele getallen
Opdracht 12
a. Er zijn evenveel even getallen als oneven getallen
b. Er zijn evenveel natuurlijke getallen als gehele getallen
c. Er zijn evenveel natuurlijke getallen als veelvouden van 10
Opdracht 12
a. Er zijn evenveel even getallen als oneven getallen
b. Er zijn evenveel natuurlijke getallen als gehele getallen
c. Er zijn evenveel natuurlijke getallen als veelvouden van 10
d. Er zijn evenveel natuurlijke getallen als rationale getallen
Er zijn er oneindig veel
Opdracht 12e
We nemen aan dat je alle reële getallen tussen 0 en 1 in
een oneindig lange lijst kan zetten.
Bijvoorbeeld:
1 0.1243847563837648723478682364867823468763
2 0.1112223065758678977347723478923478972398
3 0.9074876612783470846509823473098237834742
4 0.8974786782364762783647862346823468723497
5 0.9027490776190782503935763987456984570235
6 0.9873945682098458737623409876256245103760
7 0.98739989834098458737623409876259898989676
Bekijk de rode getallen:
1
2
3
4
5
6
7
0.1243847563837648723478682364867823468763
0.1112223065758678977347723478923478972398
0.9074876612783470846509823473098237834742
0.8974786782364762783647862346823468723497
0.9027490776190782503935763987456984570235
0.9873945682098458737623409876256245103760
0.98739989834098458737623409876259898989676
Het getal 0.2285559……. staat niet in de lijst!
We hadden aangenomen:
Je kan alle reële getallen tussen 0 en 1 in een oneindig lange lijst zetten.
We hebben gevonden: er is een getal dat niet in de lijst voorkomt
Tegenspraak
Hiermee is bewezen (Cantor):
Er bestaat geen lijst, ook niet een oneindig lange lijst, waar alle reële getallen in
voorkomen.
Het aantal reële getallen is ‘overaftelbaar oneindig’.
Er zijn aftelbaar oneindig veel
ℕ natuurlijke getallen,
0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,….
ℤ gehele getallen ….. -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 ,…..
ℚ rationale getallen alle gehele getallen en breuken
Er zijn nog meer reële getallen.
Er zijn overaftelbaar veel reële getallen. De verzameling ℝ is overaftelbaar.
Filmpje van Donald Duck bij de oude Grieken
https://www.youtube.com/watch?v=oT_Bxgah9zc
What was up with Pythagoras?
https://www.youtube.com/watch?v=X1E7I7_r3Cw
Evaluatie
Kan je iets zeggen over:
Wat vond je van de lessen over getallen?
(van de stof over getallen of van hoe de lessen gingen)
Algemeen:
Hoe heb je de wiskundelessen van Andrea ervaren?
Hoe heb je Andrea als docent ervaren?
Wat er nog in je opkomt
Download