Hoge dosis chemotherapie en beenmerg insufficientie

advertisement
Wat is MGUS?
Afdeling Hematologie
Universitair Medisch Centrum Groningen
www.hematologiegroningen.nl
Afd Hematologie;
www.hematologiegroningen.nl
Wat zijn plasmacellen?
• Uitgerijpte B-lymfocyten (= bepaald type
witte bloedcellen)
• Gelokaliseerd in het beenmerg, maar
ook in de luchtwegen, darm, etc.
• Ze maken antistoffen, nodig voor onze
afweer
• Elke plasmacel maakt zijn eigen
(unieke) antistof
Afd Hematologie;
www.hematologiegroningen.nl
Plasmacel
Normaal beenmergaspiraat
Normale plasmacellen
Antistoffen (immuunglobulinen)
(kappa of lambda)
(IgG, IgA, IgD, IgM of IgE)
Uit: Contactgroep Multipel Myeloom Patiënten, Vlaanderen
B-cellen
plasmacel
B-cellen worden plasmacellen;
plasmacellen produceren antistoffen;
één plasmacel maakt één soort antistof
Eiwitspectrum
Het
eiwitspectrum
Het gebied
waarin alle
antistoffen
zitten
Normale
polyclonale
populatie van
plasmacellen
Abnormale
monoclonale
populatie van
plasmacellen
Gebied van
de normale
antistoffen
Bandje
Eiwitspectrum met monoclonaal
proteïne bij Kahler-patiënt
Normale
antistoffen
M-proteïne
Overige antistoffen ontbreken
Afd Hematologie;
www.hematologiegroningen.nl
Monoclonaal proteïne
• Definitie: antistofproduct van
1-cloon-plasmacellen dat een
specifieke mobiliteit bij elektroforese
heeft, met daardoor herkenbaar een
specifieke band in het eiwitspectrum.
• Andere namen: M-proteïne,
paraproteïne, monoclonaal eiwit.
Dept Hematology
M-proteïne/paraproteïne
• De aanwezigheid van een M-proteïne geeft
alleen aan dat er een clonale toename is
van plasmacellen.
• Een M-proteïne komt vaker voor op
oudere leeftijd.
• Bij meer dan 10-15% van de mensen
ouder dan 70 jaar is een kleine
hoeveelheid M-proteïne aanwezig, zonder
dat dit klinische betekenis heeft. Dit beeld
heet MGUS (MGUS = monoclonal gammopathy of unknown significance).
M-proteïne = kwaadaardig
Download