Formulier Belangstellingsregistratie uitvoering

advertisement
Formulier belangstellingsregistratie uitvoer educatieve maatregelen
Gegevens belangstellende organisatie
Bedrijfsnaam
KvK registratienummer
Adres
Postcode en plaats
Branche/aard organisatie
Contactpersoon
Naam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
Vragen
1. Beschrijf de recente ervaringen
van uw organisatie met trajecten
gericht op gedragsverandering
(inhoud en omvang).
Uw antwoord mag in een bijlage worden aangeleverd. Beperk uw antwoord op deze
vraag tot maximaal 2 pagina’s A4 (inclusief bijlagen).
2. Beschrijf de recente ervaringen
van uw organisatie met het
verzorgen van cursussen (inhoud
en omvang).
Uw antwoord mag in een bijlage worden aangeleverd. Beperk uw antwoord op deze
vraag tot maximaal 2 pagina’s A4 (inclusief bijlagen).
3. Beschrijf het aantal docenten
waarover beschikt kan worden en
het kennis en ervaringsniveau van
deze docenten.
Uw antwoord mag in een bijlage worden aangeleverd. Beperk uw antwoord op deze
vraag tot maximaal 2 pagina’s A4 (inclusief bijlagen).
4. Beschrijf de ondersteunende
organisatie.
Uw antwoord mag in een bijlage worden aangeleverd. Beperk uw antwoord op deze
vraag tot maximaal 1 pagina A4 (inclusief bijlagen).
5. In welke regio’s van Nederland
bent u actief?
Uw antwoord mag in een bijlage worden aangeleverd. Beperk uw antwoord op deze
vraag tot maximaal 1 pagina A4 (inclusief bijlagen).
6. Overige relevante informatie.
Uw antwoord mag in een bijlage worden aangeleverd. Beperk uw antwoord op deze
vraag tot maximaal 1 pagina A4 (inclusief bijlagen).
7. Welke dienstverlening (in
hoofdlijnen) kunt u het CBR
aanbieden voor het uitvoeren van
de educatieve maatregelen in
2015?
Uw antwoord mag in een bijlage worden aangeleverd. Beperk uw antwoord op deze
vraag tot maximaal 1 pagina A4 (inclusief bijlagen).
Dit formulier (inclusief bijlagen) kunt u tot en met 31 januari 2014 digitaal als geheel indienen bij het
CBR via [email protected] Het is niet toegestaan het formulier of de vragen aan te passen.
Download