Bijlage 8 - Home scarlet

advertisement
Bijlage 8
Noteer bij elke leeftijdsfase een typisch gedrag dat jij toen stelde.. Zorg er wel voor dat dit
gedrag niet gesteld wordt in een andere leeftijdsfase.
Leeftijdsfase
Gedrag
Kleuter
Lagere schoolkind
Tiener
Bijlage 9
Onderlijn in onderstaande artikels de elementen die typisch zijn voor de Belgische cultuur én
daarbij ook een invloed kan hebben op ons gedrag.
(Bron: Het laatste nieuws, 02/06/07)
Doelstelling 1 : Mens-gedrag en beïnvloedende factoren
BIJLAGEN
1
Doelstelling 1 : Mens-gedrag en beïnvloedende factoren
BIJLAGEN
2
Bijlage 10
Doelstelling 1 : Mens-gedrag en beïnvloedende factoren
BIJLAGEN
3
Bijlage 11
Oefeningen op complementariteit van de rozas van Leary
Zoek concrete situaties waarin de complementariteit duidelijk wordt tussen
Leidend versus afhankelijk
Competitief versus teruggetrokken
Agressief versus opstandig
Helpend versus meewerkend
Bijlage 12
Oefening op systeemdenken en circulaire beïnvloeding
Speel per twee een rollenspel .
Schets een situatie waarin systeemdenken en circulaire beïnvloeding tot uiting komt en zoek
mogelijkheden om de circulaire communicatie te stoppen.
Bijlage 13
Oefening op gewoonten en regels binnen een systeem
Inventariseer de regels van de volgende systemen:
- de school
- de klasgroep
- de jeugdbeweging
- de sportgroep
Bijlage 14
Oefening op feedback geven
Formuleer enkele situaties waaruit blijkt dat iemand de regels al dan niet toepast, en formuleer
de feedback die je zou kunnen geven; beoordeel deze feedback als positief/negatief.
Doelstelling 1 : Mens-gedrag en beïnvloedende factoren
BIJLAGEN
4
Bijlage 15
Voorbeeld bij het schema: Zwaarlijvigheid
1. Biologische factoren: Genetische factoren spelen een rol bij zwaarlijvigheid. Het
lichaamsgewicht wordt gedeeltelijk overgeërfd. Ook fysiologische mechanismen spelen een
rol wanneer bijvoorbeeld delen van de hersenen die het eetgedrag regelen, niet goed
functioneren. Hierdoor kan het gebeuren dat de impulsen die de verzadiging signaleren (‘ik
heb genoeg’) onderbroken worden.
2. Leerfactoren: Veel kinderen worden gedwongen om elke dag hun bord leeg te eten,
ongeacht of ze nu honger hebben of niet.
3. Cognitieve factoren: Volgens sommige psychologen zijn mensen met overgewicht
gevoeliger voor externe voedselprikkels dan interne prikkels. Deze mensen hebben de neiging
om te eten als ze voedsel zien en vooral als het voedsel er aantrekkelijk uitziet (externe
prikkels); ze negeren de fysiologische signalen die zeggen dat ze al genoeg hebben.
4. Psychodynamische factoren: Variaties in persoonlijkheid kunnen ook leiden tot
overgewicht. Bv. sommige mensen zouden eten om hun stress te verminderen.
5. Sociale en culturele factoren: Deze factoren kunnen mensen er ook toe aanzetten om veel te
eten: in landen waar voedsel in overvloed aanwezig is, heeft de reclamewereld eten
omgevormd tot een soort nationaal tijdverdrijf.
Opdracht: Werk nu zelf een voorbeeld uit adhv het schema.
Bijlage 16
Oefening op verband tussen schema “mens – gedrag en beïnvloedende factoren” en de
studierichting STW.
Link met sociale wetenschappen:
Voorbeeld:
Link met voeding:
Voorbeeld:
Link met expressie:
Voorbeeld:
Doelstelling 1 : Mens-gedrag en beïnvloedende factoren
BIJLAGEN
5
Oefening op het verband tussen het schema “mens – gedrag en beïnvloedende factoren en de
doelstellingen van sociale wetenschappen
Link met doelstelling 1:
Voorbeeld:
Link met doelstelling 2:
Voorbeeld:
Link met doelstelling 3:
Voorbeeld:
Link met doelstelling 4:
Voorbeeld:
Link met doelstelling 5:
Voorbeeld:
Link met doelstelling 6:
Voorbeeld:
Doelstelling 1 : Mens-gedrag en beïnvloedende factoren
BIJLAGEN
6
Bijlage 17
Kennismakingsoefening
Doelstelling: Elkaar beter leren kennen op een leuke, creatieve manier adhv het observeren
van elkaars gedrag.
1.Trek een willekeurige naam van een medeleerling uit je klas.
Observeer je medeleerling gedurende enkele dagen en verzamel zoveel mogelijk
informatie (persoonlijke gegevens, hobby, groepsgevoel, gedrag, motivatie,
studiehouding,…)
2. Rapporteer:
Maak van je medeleerling een identiteitskaart op A4 formaat.
Zorg voor een mooie, creatieve layout
3. Presentatie:
Stel je medeleerling voor aan de rest van de klasgroep.
Doelstelling 1 : Mens-gedrag en beïnvloedende factoren
BIJLAGEN
7
Download