Bordschema: Les 16 de farao staat aan het hoofd van de samenleving

advertisement
Bordschema: Les 16 de farao staat aan het hoofd van de samenleving
Irrigatielandbouw
krachtige leider nodig
FARAO of KONING
- heeft onbeperkte macht
- hogepriester -> smeekt hulp van goden af
- stilaan vereerd als GOD
Voorrechten
Is een god, tijdens het leven : Horus , in de
onderwereld: Osiris
Bezit heel Egypte, belastingen innen
Onbeperkte macht
Plichten
Bescherming bieden
Irrigatie regelen
Voedselvoorraden aanleggen
Hooggeplaatste medewerkers:
Medewerker
Vizier
Opperpriester
Opperbevelhebber van het leger
Gouverneur
Taak
Bestuur, belastingen innen, rechtspraak
Eredienst, beheer van de bezittingen van de
goden en dus van de farao
Verdediging van Egypte, toezicht op
bouwprojecten
Leeft aan het hof, gouverneur van een
provincie
AMBTENAREN:
-overstromingen en bevloeiing regelen
-betaald met een deel van de belastingen in natura
administratie
veel werk
veel ambtenaren nodig
Het gewone volk:
Wie
Boeren
= basis van de samenleving
Ambachtslui
Slaven:
-krijgsgevangenen of afstammelingen
-helpen bij de landbouw, grote bouwwerken
-werken in mijnen en steengroeven
ZIE PIRAMIDE OP DE WERKBLAADJES!
taak
-Hard leven
-Zorgen voor voedsel voor de hele
bevolking
-Werken aan grote bouwprojecten, in
mijnen en steengroeven
Meesters in hun vak, anonieme kunstenaars
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards