Hoofdstuk 3 Belastingen - Bedrijfseconomie voor de horeca

advertisement
Hoofdstuk 3 Belastingen
Introductie
Belastingen in Nederland
Overheid <-> BURGER
gezondheidszorg
Structuur van Nederland
BELASTINGEN HEFFEN
VOORZIENINGEN KUNNEN BETALEN VOOR DE BURGERS
onderwijs
Sociale voorziening
Onderhoud wegen
Directe en Indirecte belastingen
• Bij directe belastingen
wordt de belasting
rechtstreeks aan de
overheid betaald.
• Bij indirecte belasting
wordt de belasting via
een ander/derden aan de
overheid betaald.
Direct
Indirect
Inkomsten
Vennootschap
Motorrijtuigbelasti
ng
Omzetbelasting
Loonbelasting
Accijns
Basis van de belasting wet
1. Naar draagkracht
Verdeling naar inkomen: Hoe rijker je bent, hoe
meer je bedraagt
(Het draagkrachtprincipe)
2. Naar profijt
Verdeling naar gebruik; Hoe meer voordeel,
hoe meer je ervoor moet betalen
(Het profijtbeginsel)
Overheidīƒ  Heffen van belasting
1. Heffing d.m.v. aanslag
D.m.v. een aanslagbiljet verschaf je relevante gegevens aan de fiscus
(belastingdienst), waarna deze een aanslag oplegt
2. Heffing d.m.v. aangifte
D.m.v. Heffingstechniek, waarbij de belastingplicht zelf direct aangifte
doet en dan ook direct weet wat er betaald moet worden. Belastingdienst
Download