DE WET VAN OHM U= I x R

advertisement
BEGRIPPEN
IN DEZE LES BEHANDELEN WE DE BEGRIPPEN
STROOM.
SPANNING
WEERSTANDEN.
DE WET VAN OHM
Opmerking
Het volgende scherm komt wanneer op deze Knop gedrukt wordt.
Het voorgaande scherm komt wanneer op deze Knop gedrukt wordt
De pomp zorgt er voor dat er een hoeveelheid vloeistof = STROOM
wordt rond Gepompt.
Afsluiter =kraan
Met de kraan =weerstand regel je de
hoeveelheid vloeistof die in de
bak stroomt
DRUK = S P A N N I N G
DRUKVERSCHIL
=SPANNING
POMP
Er loopt dan een
Stroom welke
afhankelijk is
van de opening van de
Kraan
De hoeveelheid vloeistof welke de afsluiter passeert wordt meer wanneer de
Afsluiter wordt geopend.
½ gesloten= hoge weerstand
Minderstroom
Afsluiter
DRUK
DRUKVERSCHIL
POMP
Wanneer de afsluiter helemaal open is
dan is de doorstroming maximaal
WEINIG WEERSTAND
Hoge stroom
Helmaal open = lage weerstand
Afsluiter
DRUK
DRUKVERSCHIL
POMP
Meer doorstroming
Nu verwisselen we de onderdelen naar elektrotechnische
onderdelen
voltmeter
Afsluiter
DRUK
WEERSTAND
DRUKVERSCHIL
ENERGIE BRON
BATTERIJ
POMP
SPANNING
ampèremeter
HET PLAATSEN VAN DE MEETINSTRUMENTEN
HET AANSLUITEN VAN
DE VOLTMETER
STROOMKRING
VERBREKEN
De ampèremeter
plaatsen
EERST EEN
GESLOTEN
STROOMKRING
MAKEN
DE AMPEREMETER MEET
DE STROOM DOOR DE LEIDING
EN WORDT IN DE LEIDING
GEPLAATST
We hebben nu gezien:
• De stroom afhankelijk is van de weerstand.
• Bij een gelijk blijvende druk(spanning) neemt de stroom af
bij het verhogen van de weerstand.
• Hoe een gesloten stroom kring wordt gemaakt.
• De spanning wordt gemeten tussen twee punten.
• De stroom door de weerstand en de ampèremeter moet gaan.
ELEKTROTECHNISCHE
SYMBOLEN
WE GAAN NU VAN HET VOORGAANDE
SCHEMA
EEN SCHEMA MET SYMBOLEN
V
TEKENEN
VOLTMETER
A
BEDRADING AANBRENGEN
AMPEREMETER
BEDRADING WEGNEM
DE VOEDING
BATTERIJ
DE WEERSTAND
VOLTMETER
V
VOLT
WEERSTAN
D
R
Ω ohm
SYMBOLEN
AFKORTING
EENHEID
V
A
VOEDING
SPANNING
U
AMPEREMETER
I
AMPERE
DE WET VAN OHM
WE WETEN NU DAT DE SPANNING, WEERSTAND EN STROOM
IN VERBAND STAAN MET ELKAAR.
DIT VERBAND WORDT VASTGELEGD IN DE :
DE WET VAN OHM
U= I x R
De spanning = stroom x de weerstand
DE WET VAN OHM
U= I x R
We zeggen dat bij een constante weerstand
De stroom RECHT evenredig is met de spanning
U
I=
R
U
20 V
40 V
80 V
I
2A
4A
8A
R
R= U/I
R= U/I
R= U/I
Ω
= 40/ =10 Ω
4
= 20/ =10 Ω
2
= 20/
2=10
DE WET VAN OHM
U= I x R
We zeggen dat bij een constante SPANNING
De stroom OMGEKEERD evenredig is met de spanning
DE WET VAN OHM
I=
U
R
U= I x R
U
U
R=
I
I x R
WANNEER JE DE LETTERS IN EEN DRIE HOEK PLAATST
DAN KAN JE DE VOLGENDE AFLEIDING MAKEN
VOORBEELDEN VAN BEREKENING
R=?
U
U=IXR
I
U
R
= 110 Ω
=
R=
I=2A
2
220
2
I
U= 220 V
R=50
50 Ω
I=2A
U= ? V
U
= I X R
U
=
2 x 50
= 100 V
GRAFISCHE VOORSTELLING
R= U/I=50/20=2,5 Ω
weerstandslijnen
25
stroom
20
15
R= U/I=30/5= 6 Ω
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
spanning
R= U/I=40/4=10 Ω
35
40
45
50
Kijk eens op de volgende site.
Speel met de spanning stroom en weerstand
http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/18-2/ohmslaw.htm
Wanneer je denkt dat het hebt begrepen klik dan
op de onderstaande link en maak de vraagstukken
vragen DE WET VAN OHM.xls
Download