Beoordeling werkstuk (en afmaken)

advertisement
HvA Onderwijs & Opvoeding
lerarenopleidingen vo/bve
lesplanformulier B 1Beoordeling werkstuk (en afmaken)
naam student
: Annet Kops
naam school
opleiding
: Mens en Technologie
werkbegeleider : Gerrit van Eindhoven
HvA-begeleider: Dineke de Rijk
werkplekleren jaar 1 2 3 4
klas
(omcirkelen)
: Praktijkschool Uithoorn
: 3A
datum van de les:10 oktober 2011
lesonderwerp: Beoordeling werkstuk
beginsituatie van de leerlingen:
De leerlingen hebben nog nooit een eigen beoordeling gedaan
algemene doelstellingen van deze les.
begrippen:
de leerling een eigen beoordeling maken.
De leerling leert kritischer kijken naar zijn
eigen werkstuk
vaardigheden:
kritisch beoordelen
concentratie
concrete lesdoelen
doel
1: Voorkennis en uitleg waarom beoordelingsformulier?
doel 2: zelfstandig meten en kijken aan de hand van de criteria punten (zelf gemaakt
beoordelingsformulier)
doel
3: zelfstandig een eigen beoordeling geven.
doel
4: ondersteunend positieve kritiek bepraten
eigen leerdoelen van de student:
doel
1: zijn de LL in staat om een hun werkstuk kritisch te beoordelen.
doel
2 : werkt deze vorm van beoordeling in dit onderwijs?
1
Dit lesplanformulier B wordt uitgebreid besproken in de ABV-leerpraktijk Didactiek en Klassenmanagement.
1
2
HvA Onderwijs & Opvoeding
lerarenopleidingen vo/bve
fase
geplande lesdoel
tijd
nr.
didactische werkvormen
hulpmiddelen
leeractiviteit:
Wat doet de leerling?
Luisteren, nadenken,
kijken, antwoorden
onderwijsactiviteit:
Wat doe ik?
Uitleggen
Beoordelingsformulier
+/- 5 min
1
Introductie
Voorkennis vraag; Wie
heeft er wel eens een
eigen beoordeling
gemaakt
+/- 5 min
1
Uitleg
Hoe werkt het formulier?
Luisteren, kijken
Uitleggen, corrigeren
Beoordelingsformulier
20
2
Start eigen beoordeling
(individueel)
Opdrachten maken
observatie formulier
Observeren en de rest
van de klas helpen met
hun werkstuk
Beoordelingsformulier
Schuifmaat
Blokhaak
10
3,4
Samen beoordeling
formulier invullen
Luistert voert opdrachten
uit
Begeleidt ze hiermee en
kijk of ze dit zelfstandig
kunnen
5
4
Nabespreking, wat
hebben we geleerd
En eind cijfer
1 voor 1 aanzichten
invullen op digibord
Stimuleer, controleer
Bepaal samen met de
leerling het cijfer
Beoordelingsformulier
Schuifmaat
Blokhaak
Potlood
Beoordelingsformulier
fase 1
(p. 39)2
voorkennis
fase 2
(p. 41)
Uitleg
fase 3
(p. 46)
bel
fase 4/5
(p. 50)
fase 6
(p. 61)
bordschema 1
NVT
2
lesinhoud (lesstof)
bordschema 2
NVT
paginaverwijzing naar Ebbens, S & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren basisboek. Groningen: Wolters Noordhoff.
3
4
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards