Zo maak ik een werkstuk

advertisement
Zo maak ik een werkstuk
Een werkstuk is een verslag dat jij maakt over een onderwerp dat je hebt gekozen.
Natuurlijk mogen ouders helpen, maar jij moet het echte werk doen!
1. Een onderwerp…ga de komende tijd even nadenken waar jij graag wat meer van wilt
weten of wat jij aan anderen wilt vertellen. Dat kan zijn “turnen”, “tijgers”,
“Eskimo’s”, “Europa” of misschien “Warchild”.
2. Nu je een onderwerp hebt gekozen, ga je zoeken naar informatie. Dit kan op het
internet, in de bibliotheek of thuis in de boekenkast.
3. Alle informatie die je kan vinden schrijf je op, typ je over of print je uit.
4. Nu ga je alles verdelen; dit worden de hoofdstukken van het werkstuk. Bij ieder
hoofdstuk ga je schrijven wat je weet of hebt gevonden over je onderwerp.
5. Natuurlijk moet je ook plaatjes hebben over het onderwerp, want dat komt ook in het
werkstuk. Let op: de plaatjes moeten wel met het onderwerp te maken hebben (een
werkstuk over leeuwen heeft niks te maken met een plaatje van een voetballer van
Ajax)
6. De getypte kladversie lever je in bij de juf.
7. De kladversie krijg je terug en ga je verbeteren voordat je de uiteindelijke versie
inlevert.
Hoe ziet een werkstuk eruit?
-
-
Eerst een goede kaft/buitenkant, hierop staat de titel (onderwerp) van je werkstuk,
je naam en groep
Inhoudsopgave: Schrijf netjes onder elkaar welke onderwerpen erin staan en op
welke bladzijde kun je het vinden (Hoofdstuk 1 De leeuw…….blz 4)
Zorg ervoor dat je de pagina’s hebt genummerd.
Je begint met een inleiding; hierin schrijf je waarom je het onderwerp hebt gekozen
en in het kort. In de inleiding staat ook in het kort wat je over het onderwerp gaat
schrijven.
Dan komen de verschillende hoofdstukken. (niet eerst “het jagen van een leeuw”en
dan pas “de geboorte van een welp”). Probeer een goede volgorde aan te houden.
Plak de plaatjes bij de hoofdstukken, maar niet te veel. Het gaat tenslotte vooral om
de tekst/het verhaal.
Sluit af met een nawoord. Hierin vertel je hoe je het vond om dit werkstuk te maken.
Denk natuurlijk aan de hoofdletters, de leestekens en de spelling!!
Bronvermelding. Hier schrijf je de boeken die je hebt gebruikt. Vergeet niet de titel
en de schrijver van het boek te noemen. Bij gebruik van websites wordt de naam van
de website genoemd.
Dus:
-
Titel + jouw naam en groep
Inhoudsopgave
Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
……
Nawoord
Bronvermelding
Planning werkstuk:
- Onderwerp inleveren: 25 januari
- Hoofdstukindeling: 1 maart
- Kladversie inleveren: 28 maart
- Net inleveren: 26 april
Dit zijn de laatste dagen dat je het ingeleverd moet hebben, eerder
inleveren mag altijd!
Heel veel plezier en succes!
Download