Vaardigheidskaart een werkstuk maken

advertisement
Vaardigheidskaart een werkstuk maken
Zo maak je een werkstuk stap voor stap
Kies een onderwerp
Kies een onderwerp voor het werkstuk
Maak een voorblad
Op het voorblad staan deze dingen:
 titel van je werkstuk
 je naam en je klas
Verzamel informatie.
Je gaat via allerlei bronnen informatie zoeken over het onderwerp. Denk aan internet,
boeken, folders, tijdschriften, iemand interviewen.
Werk de informatie uit
Je gaat de verzamelde informatie nu uitwerken in verschillende hoofdstukken. Schrijf
boven elk stukje tekst een titel. Zoek er bijpassende plaatjes bij of maak tekeningen.
Maak een bronvermelding
In de bronvermelding zet je de volgende dingen:
 internetadressen die je hebt gebruikt
 titels van boeken/tijdschriften/folders die je hebt gebruikt en de namen van de
schrijvers
 namen van de mensen die je vragen hebt gesteld
Schrijf een nawoord
In het nawoord vertel je dit:
 wat vond je moeilijk of makkelijk?
 wat vond je leuk?
 wat heb je geleerd?
Maak een inhoudsopgave
Hierin zet de titels van de verschillende hoofdstukjes
Leg alles in de goede volgorde achter elkaar






voorblad
voorwoord
inhoudsopgave
verschillende werkstukbladen/ hoofdstukjes
bronvermelding
nawoord
Doe je werkstuk in een mapje
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards