Werkstuk wereldoriëntatie groep 7/8

advertisement
Werkstuk groep 8
Inhoud
 Kaft met titel en afbeelding van het onderwerp en vermelding van je naam en groep
 Voorwoord: hierin vermeld je waarom je voor dit onderwerp gekozen hebt
 Inhoudsopgave met indeling naar bladzijde
bijv.
hoofdstuk 1: geschiedenis van fiets
blz 1 t/m 3
 Inleiding: hierin vermeld je wat de lezer per hoofdstuk kan verwachten
 Onderverdeling in verschillende hoofdstukken met een chronologische opbouw
 Hoofdstukken een passende titel geven
 Tekst en plaatjes afwisselen (tekst ong. ¾ deel, plaatjes ong. ¼ deel)
 Nawoord: hierin schrijf je hoe het maken van het werkstuk gegaan is. Wat ging goed
en wat doe je volgende keer anders. Tevens geef je je eigen mening over het
onderwerp
 Bronvermelding: aangeven welke boeken, internetsites, kranten, tijdschriften of
personen zijn geraadpleegd
 Achterkaft
Schrijfstijl
 Je werkstuk beschrijf je in eigen woorden. Je gebruikt formeel taalgebruik met
signaalwoorden (omdat, maar, dus, ten eerste) en synoniemen (woorden met
dezelfde betekenis)
Afwerking:
 Je werkstuk moet er verzorgd uitzien. Let op hoofdletters, leestekens en spelling.
Verder nummer je je bladzijdes en zorg je voor een leesbaar lettertype met de
grootte van 12.
Succes met je werkstuk en maak er iets moois van!!!!
Download