presentatie groep 7 2014-2015

advertisement
Er staat koffie voor u klaar!
Even voorstellen..
Onze nieuwe directeur:
Joost Heemskerk
7S
Sophie
Kistemaker
Judith
Does
7J
Barend
IB
Schuurman
Catechese
•
•
•
•
•
Jaaropening
Trefwoord
Bidden
Bezoek Moskee
Gedenkhoek
Methode rekenen.
•
•
•
•
•
Wereld in Getallen.
Gebruik computer
Weektaak.
Toets.
Differentiatie.
Inhoud van rekenen in groep 7.
•
•
•
•
•
•
Breuken
Procenten
Kommagetallen
Metriek stelsel  omrekenen
Meetkunde
Cijferen
Taal:
• Taallessen
- Taalkennis en -vaardigheden
toepassen in betekenisvolle
contexten.
- Ontleden
-
(Persoonsvorm, onderwerp, voorzetsel, voegwoorden etc)
Interpunctie
• Stellen
– Spelling minder van belang.
Spelling:
•
•
•
•
•
Drie weken met 2 dictees.
Differentiatie.
Structuur in regels.
Thuis Bloon.nl oefenen.
Werkwoordspelling met behulp van een
schema.
Wereldoriëntatie:
• Geschiedenis: Een zee van tijd
– Steden, Ontdekkingsreizen, ontstaan van
Nederland, de republiek ect.
• Biologie: In vogelvlucht
– Spinnen, Lichaam en sport, water.
• Aardrijkskunde: Land in zicht.
– Europa
– Topografie
• Per 2 weken ander vakgebied
•
Toets
Doel
- De leerlingen leren informatie te
achterhalen in informatieve en
instructieve teksten, waaronder
schema’s, tabellen en digitale
bronnen.
Begrijpend lezen:
• Leesstrategieën.
• Hoofdzaken onderscheiden.
• Omgaan met moeilijke woorden.
– Uitbreiden woordenschat
• Verwijswoorden
• Leren samenvatten.
Verkeer:
• Klassikale lessen waarin we
verschillende verkeerssituaties met
elkaar bespreken.
• Rond het voorjaar
praktisch en theoretisch
verkeersexamen.
Verkeersveiligheid
rondom de school
De veiligheid van alle kinderen staat voorop.
3 tips:
• Neem de tijd om je kind naar school te
brengen
• Kom op de fiets.
• Parkeer de auto iets verderop.
Presentaties:
• Boekbesprekingen eerste helft van
het schooljaar.
• Spreekbeurten in het tweede deel
van het jaar.
(Ander onderwerp dan werkstuk)
• PowerPoint of Prezi-presentatie is
verplicht.
• Alle informatie op de website.
Werkstuk
• Doel is het filteren van belangrijke
informatie.
• In de klas oefenen met samenvatten.
• Eerste werkstuk helpen met plannen.
• Tweede werkstuk meer
zelfstandigheid  BEROEPEN
Kanjertraining:
•
•
•
•
De kanjerregels.
Spelletjes op basis van vertrouwen
Zwart/wit/geel en rood.
Je bent geen …pet!
Je doet als een …pet!
Coöperatief leren:
• Leren door samen te werken
–
–
–
–
Van elkaar afhankelijk
Brengt kinderen in gesprek met elkaar.
Vaak in spelvorm.
Kwaliteiten.
Huiswerk:
• Doel is leren plannen.
• Op woensdag altijd agenda bij je.
• Maakwerk op maandag af.
– Consequentie als het huiswerk niet af
is.
• Leerwerk voor woensdag of donderdag.
• Alles staat op de website tot de
kerstvakantie.
Vakuren:
• Tekenen :
Juf Marja
• Handvaardigheid : Juf Margot
• Muziek :
Juf Marjolein
• Gym :
Meester Maarten
Rapporten
• 3x per jaar
(november en maart en juli)
• Als u vragen heeft over vorderingen
van uw kind, bent u altijd van harte
welkom voor een gesprek.
CITO
• Komt u ook naar onze
informatie-avond over de
CITO-entreetoets in
het voorjaar??
Een datum volgt nog.
in de school
Nieuwe pilot:
alle ouders zijn welkom in de school van 08.3508.44.
We starten de lessen om 08.45.
Omdat wij er graag voor de kinderen zijn
‘s morgens stellen wij het op prijs om de vragen
aan de juf of meester even te mailen.
Klassenouder
• Wij zijn op zoek naar klassenouders.
Wie helpt ons?
• 2 ouders per klas
• Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de
leerkracht.
• Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep (geboorte,
ziekte). Dit altijd in overleg met de leerkracht
• Assisteren bij de verjaardag van de leerkracht en de organisatie
hiervan.
• Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren
Let op: Naast genoemde punten mogen klassenouders geen andere
activiteiten organiseren.
Vragen?
• Per mail:
– Alleen voor het maken van afspraken.
• Per telefoon:
– Na schooltijd 070-3278018.
• Persoonlijk:
– Na 15.00 uur kunt u altijd binnenlopen.
Schoolbrede afspraak is dat wij niet
inhoudelijk mailen over de leerlingen.
Bedankt voor uw komst
en een
FIJNE AVOND
MORGEN ZIJN
DE KINDEREN 12:00 UIT!!
DONDERDAG ALLEMAAL
OP DE FIETS NAAR DE MOLEN!
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards