Presentatie_Experimenten tweede nascholingssessie0405

advertisement
Demoproef: Ohmse weerstand
Benodigdheden :
Een spanningsbron, een geleidende draad
(constantaan, nikkel/chroom), verbindingsdraden,
een voltmeter en een ampèremeter
Werkwijze:
•Maak volgende schakeling
•Lees bijbehorende spanning tussen a en b
en de stroomsterkte in de draad af
A
V
a
•Noteer de resultaten in de tabel.
•Herhaal het experiment ook voor een andere geleider.
b
demoproef Ohmse weerstand
Opstelling met Cu-draad
demoproef Ohmse weerstand
Opstelling met Ni/Cr-draad
Resultaten demoproef Ohmse weerstand
Geleider
U (V)
I (A)
Geleider 1
Ni/Cr
Gemiddeld:
Geleider 2
Cu
Gemiddeld:
U/I (V/A=
Resultaten demoproef Ohmse weerstand
Geleider
U (V)
1,63
I (A)
0,20
U/I (V/A=
8,2
Geleider 1
Ni/Cr
2,02
0,25
8,1
2,46
0,30
8,2
2,85
0,35
8,1
Gemiddeld:
8,2
0,0543
0,20
0,27
0,0670
0,25
0,27
0,0792
0,30
0,26
0,0835
0,35
0,24
Gemiddeld:
0,26
Geleider 2
Cu
Wet van Ohm
Kerstlampjes
In serie of in parallel????
Experimentele afleiding van elektrische energie E
Experiment 1
Benodigdheden: een regelbare spanningsbron, 2
lampjes, een voltmeter en een ampèremeter,
verbindingsdraden
I = 0,1 A
6V
L1
A
Experimentele afleiding van elektrische energie E
Experiment 2
I = 0,1 A
L1
E~U
L2
A
U2 = 6 V U1 = 6 V
12 V
Experimentele afleiding van elektrische energie E
Experiment 3
I = 0,2 A
6V
A
L1
I 2= 0,1 A
I1 = 0,1 A
E~I
L2
Experimentele afleiding van elektrische energie E
Experiment 4
E van verschillende huishoudtoestellen meten
E~t
Besluit van de vier experimenten
E=U.I.t
Zekeringen
Experiment met een
smeltveiligheid
Benodigdheden:
Platte batterij (4,5 V) of ronde batterij (1,5 V), een
aangepast lampje, verbindingssnoeren,
een ijzeren spijker,
een houten plankje,
twee punaises,
een geleidend draadje en
doorzichtige kleefband
Resultaat experiment met
een smeltveiligheid
www.bebat.be/pages/nl/main.html
Magnetische kracht is een
veldkracht
De zwevende nagel
Magnetiseren van ijzer
Benodigdheden:
Twee nagels en een magneet
Werkwijze:
•Ga met de magneet over een nagel steeds in
dezelfde richting.
•Houd de bewerkte nagel in de buurt van een
andere nagel.
Waarneming:
De nagels trekken elkaar aan.
Veldlijnen
IJzervijlsel in een plastic
mapje op een
overheadprojector
Proef van Oersted
Aantrekking of afstoting
Maak zelf een elektromagneet
Aardmagnetisme
Het aardmagnetisme kan worden verklaard door
bewegende ladingen in de vloeibare buitenkern van de
aarde. In deze buitenkern heerst namelijk een zeer hoge
temperatuur waardoor de atomen (vooral ijzeratomen)
geïoniseerd worden. Verder zorgt ook de rotatie van de
aarde voor een scheiding van de ionen en vrije elektronen
omdat de vrije elektronen veel sneller mee bewegen dan de
zware ijzerionen. Volgens dit model zouden vooral de
bewegende elektronen zorgen voor het ontstaan van het
magnetisch veld van de aarde.
Proef lorentzkracht
Werking van de luidspreker
De gelijkstroommotor
Elektromagnetische inductie
Wisselstroomgenerator
Download