elektromagnetisme-examenvragen-2014

advertisement
Elektromagnetisme en optica semester 1
theorie:
worden papiersnippers aangetrokken/afgestoten door een geladen staaf? Verklaar
Geef een uitdrukking voor de kracht uitgeoefend op een puntlading buiten een geladen bol
(tekening + verklaring)
Wat is de fysische betekenis van het begrip resistiviteit?
er is een systeem gegeven met 3 condensators, 2 staan in serie met elkaar en deze serie staat
parallel met de derde. Wat gebeurt er met de capaciteit indien men een dielectricum plaatst in
de 3e condensators? (3e = de parallelle)
oefeningen:
systeem waarvan de stromen bepaald moeten worden
bereken het elektrisch veld in het middelpunt van 2 kwart ringen (1e en 3e kwadrant) met
tegengestelde lading
elektromagnetisme en optica semester 2
theorie
Hall effect, draaiing van een rechthoekige geleider in een homogeen magnetisch veld,
induktantie van een solenoïde
golfvergelijking van een snaar afleiden
oefeningen
grootte van de stroom in een geleider bepalen als er een resulterend magnetisch veld gegeven
is in een punt en twee andere stroomdragende geleiders.
Download