180 graden aantrekking van vliegende insecten met unieke

advertisement
180 GRADEN AANTREKKING VAN
VLIEGENDE INSECTEN MET UNIEKE
ONDERHOUDSKENMERKEN
De Genus® Optica 180™ is ontwikkeld om
een optimale 180™ UVa aantrekkingskracht te garanderen. Dankzij de gepatenteerde Translucent Technology™ worden
zelfs de kleinste vliegen gevangen.
• VerhoogdeUVauitstralingenwerkingtegeneen
grotereverscheidenheidaaninsectendankzij
gepatenteerdeTranslucentTechnology™
• Feromoonhouderzorgtvooreenbeterevangst
• Volledigteopenenzijdelingsscharnierendfront
spaartonderhoudstijden–kosten
• OptioneelIP65uitvoeringvoorgebruikoplocaties
metspuitwater
EdialuxerkendverdelerBrandenburg
Worldleadingmanufacturerofinsectlighttraps
29NavigationDrive,HurstBusinessPark,BrierleyHill,WestMidlands,DY51UT,UK
+44(0)[email protected]
Genus®Optica180™combineertdelaatsteontwikkelingenophetgebiedvantransparantematerialen
enproductvormgevingomeenoptimale180gradenUVauitstralingeneenzekerevangstvanvliegende
insectentewaarborgen.Eenindividueelwandgemonteerdtoestelwerktmet3x15Wattlampen.Twee
toestellen“back-to-back”plaatsengarandeertdebreedstewerking.
Genus® Optica 180™ kenmerkt zich door een stille
werking en discrete vangst op publieke plaatsen.
Verder levert hij de degelijke prestaties die nodig zijn
voor intensief gebruikte productieruimtes, met een
IP65optievoornattewerkomstandigheden.Hijwerkt
volledig zonder insecticiden en is zelfs doeltreffend
tegen kleinere, moeilijk te vangen soorten, zoals
fruitvliegen.
Hetisdeidealeoplossingvoorelkelocatie,vanhotels
enrestaurantstotdetailhandelenvoedselverwerkende
industrie,waardeaanwezigheidvanvliegendeinsecten
eenrisicovormtvoordegezondheidvandeaanwezige
personen, de productkwaliteit of de reputatie van de
klant.
Genus® Optica 180™ heeft een productgarantie van
eenjaar.
Kenmerken & Voordelen
Distributeur : EDIALUX NEDERLAND B.V.
Gildeweg 37b
3771 NB Barneveld
Tel. : +31 (0) 342 420 435
Fax : +31 (0) 342 493 868
E-mail: [email protected]
www.edialux.nl
N.V. EDIALUX - FORMULEX S.A.
Rijksweg 28
B-2880 Bornem
Tel. : +32 (0) 3 886 22 11
Fax : +32 (0) 3 886 24 60
E-mail: [email protected]
www.edialux.be
INNOVATION IN ACTION
•
DeTranslucentTechnology™endeuniekepositievandelampenverhogenhetvangstpercentage
•
Slankprofielenafwasbaarvooreenverzorgd,hygiënischuitzicht
•
HACCP-conformsysteemmetgrootlijmoppervlak(1300cm²)
•
Gemakkelijktoegankelijkvoorlampvervangingengereedschapsvrijonderhouddankzijeenvoudigteopenen
frontpaneel
•
Wereldwijdgeldigveiligheidscertificaat
Hotels
Bars
Detailhandel
Fastfoodrestaurants
Restaurants
Keukens
Voedselverwerking
Magazijnen
Model
Beschrijving
Afmetingenmm(HxBxD)
Gewicht
Lampen
Optica
Optica180™
435x523x104
4kg
3x15W
OpticaIP
Optica180™IP65
435x523x104
4kg
3x15W
Download