Elektromagnetisme.

advertisement
1. De proef van Oersted
Een stroomvoerende geleider
veroorzaakt een magnetisch veld
2. Vorm van het magnetisch veld rond een rechte
stroomvoerende geleider
de vorm van het magnetisch veld is concentrisc h
met de geleider als middelpunt
de rechterhandregel
3. Zin van het magnetisch veld rond een rechte
stroomvoerende geleider
kurkentrekkerregel
of de regel van Maxwell
stroomnaar je toe :
punt
stroom van je weg :
kruisje
1. Magnetisch veld rond een lange,
rechte stroomvoerende geleider
4. Aanduiding van de stroomzin
5. Waarde van de veldsterkte rond een lange,
rechte stroomvoerende geleider
Bes lu it:
De veldsterkte in een punt rond een
stroomvoerende geleider is:
- is recht evenredig met de grootte van de stroomsterkte
- omgekeerd evenredig met de afstand tot dde stroomvoerende geleider
lus
spoel
één winding
1. vorm van het magnetisch veld
2. Zin van het magnetisch veld in het middelpunt
van een winding
2. Magnetisch veld in een winding
Besluit:
De veldsterkte in het middelpunt van een winding is recht
evenredig met de waarde van de
stroomsterkte en omgekeerd evenredig met het
dubbele van de windingsstraal
3. Waarde van de veldsterkte in het middelpunt
van een winding
spoel : aantal windingen
solenoïde (lucht in de spoel)
krachtlijnen : met dezelfde zin
1. opbouw van een magnetisch veld
langs elektromagnetische weg
1. Vorm van het magnetisch
veld
2. De zin van ht magnetisch veld in een
solenoide
Lange dunne spoel
korte dikke spoel
veldsterkte aan de uiteinden
3. Magnetisch veld in een spoel of solenoïde
3. waarde van de veldsterkte in een solenoide
veldsterkte in het
midden vd spoel
berekenen
Ampèrewindingen
Samenstelling
proef
verklaring
4. Spoel met ijzeren kern
(elektromagneet)
INvloed van de ijzeren kern
5. De zin van het elektromagnetisch
veld
1. Gesloten magnetische keten
Central Topic
1. Flux
Elektromagnetisme
2. De magnetomotorische kracht
2. Flux, magnetomotorische kracht,
reluctantie
3. De reluctantie of magnetische tegenstand
Subtopic
Dee magnetische veldsterkte
op de as v d spoel
Door deaanwezigheid van de
ijzeren kern
ontstaat een inductie
2. Opbouw van een magnetische keten
3. De wetvan Hopkinson
Subtopic
magnetische - en niet magnetische stoffen
1. Hypothese van Weber
2. Magnetische inductie
3. Remanent magnetisme
4. Coërcitieve kracht
Zacht staal
Hard staal
3. Verklaring van hetmagnetisme
5. Vergelijking van zacht en hard staal
1. Het opnemen van de magnetisatieKromme
2. Bespreking van de B:f(H) curve
3. invloed van de kern
4. Magnetisatiekromme
4. de permeabiliteitsfac tor
Hysteresisverlies
5. Hysteresis
1. Elektromagnetische schel en zoemer
2. Elektromagnetisch meetinstrument
3. hefmagneet
6. Pratisch gebruik van het elektromagnetisme
4. elektromagnetisch relais
7. Oefeningen
Download