Proef 12 didactische proeven magnetisme

advertisement
Proef 12 didactische proeven magnetisme
1. Permanent magneet
a. Bepalen van de N- en Z-pool met een magneetnaald.
De magnetische zuidpool wist naar de natuurlijke noordpool.
b. magnetisch spectrum aantonen met ijzervijlsel.
Zie cursus.
4. Stroom door de winding  ontstaan van een magnetisch veld.
Waarneming en bespreking: de kompasnaald zal zich draaien volgens het opgewekte
magnetisch veld in de spoel.
Toepassing : EM-beveiliging en contactoren. Door het opgewekt magnetisch vel kan men
toestellen gaan schakelen.
5. Magnetische influentie door inductie
Waarneming en bespreking: de 2 staven zullen zich naar de hoekpunten van de spoel bewegen
en beginnen te trillen met een frequentie gelijk aan die van de spanning.
6. Bepalen van de Lorentz-kracht
a. In een stroomvoerende geleider
Waarneming en bespreking: de geleider wordt uit de spoel gestoten omdat de Lorentz-kracht
het magnetische veld van de permanente magneet tegen werkt.
b. In een spoel
De spoel zal verder uit de magneet gestoten worden.
c. Lorentz-kracht van windingen t.o.v. elkaar.
Waarneming en bespreking: De spoelen trekken elkaar aan of stoten elkaar af.
7. Magnetische inductie – opwekten van een spanning.
Waarneming en bespreking: als men een geleider in een wisselend magnetisch veld plaatst,
zal er een spanning opgewekt worden. Een spoel met meerdere geleiders zalm dan ook een
grotere spanning opwekken. Bij een spoel met 1000 windingen zal er geen spanning
opgewekt worden omdat het magnetisch veld te klein is.
10. Wervelstromen:
a. Warmte-effect
Waarneming en bespreking: bij het gebruik van een volle kern zal er een grotere stroom door
de spoel vloeien en de kern zal warm worden. Bij de gelamelleerde kern is de stoom door de
spoel niet zo groot en dus ook de warmteontwikkeling.
b. Remmend effect
Waarneming en bespreking:
Vol  de slinger zal onmiddellijk afremmen
Gelamelleerde  de slinger zal langer blijven doorgaan dan de volle slinger.
12. Transformator Leybold
Waarneming en bespreking: de nagel wordt roodgloeiend door de hoge opgewekte stroom.
Of het soldeersel zal beginnen te smelten.
14. Inductieklos van Rhumkorff.
Waarneming en bespreking: er zal een zeer hoge spanning opgewekt worden en er zal een
vonkboog getrokken worden.
__________________________________________
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards