Wanneer Deelname en kosten Inschrijving

advertisement
Bergen op Zoom, 16 Maart 2011
Onderwerp: Bedrijven/vriendenvoetbalbaltoernooi 2011
Beste sportieve lezer,
Voetbalvereniging Rkvv Nieuw Borgvliet organiseert dit jaar weer een bedrijven/vriendenvoetbaltoernooi.
Het toernooi wordt gehouden op ons mooie en nieuwe sportpark “de Markiezaten” te Bergen op Zoom
Wanneer
Op zaterdag 21 mei 2011 wordt gespeeld op 2 velden. Op deze dag wordt van 10:00u tot ongeveer 17:00u vijf
tegen vijf gespeeld. Aansluitend zal er een feestavond zijn tot 24:00u, waarvoor natuurlijk alle teams zijn
uitgenodigd.
Deelname en kosten
Elk bedrijf kan met één of meerdere teams meedoen. Ook familieteams en vriendenteams zijn van harte
welkom! De deelnamekosten bedragen slechts € 100,00 per team. De organisatie zorgt er voor dat het verblijf
ook buiten de wedstrijden aangenaam is; zo staat er voor ieder team een lunchpakket klaar en zijn er diverse
drankjes te krijgen in onze kantine.
Inschrijving
Enthousiast? Zin om mee te doen aan het bedrijven/vriendenvoetbaltoernooi?
1.
Stuur – per team! – een ingevuld inschrijfformulier vóór 30 april 2011 naar:
Sander van Leeuwen
Omloop 42
4614 EP Bergen op Zoom
óf naar [email protected] met als onderwerp “inschrijving
bedrijven/vriendenvoetbaltoernooi 2011”.
2.
Maak per inschrijving € 100,00 over op bankrekening 3061.01.483
t.n.v. Supporters Vereniging Nw. Borgvliet o.v.v. Bedrijven/vriendenvoetbaltoernooi +
<teamnaam>
Overige informatie
Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van betaling. Let op: er geldt een maximum van 25 teams!
VOL = VOL ! Wij sturen u een bevestiging van uw inschrijving. Ongeveer één week voor de toernooidag krijgt
u de benodigde resterende informatie (o.a. hoe laat het team verwacht wordt) toegestuurd.
Wij hopen u te kunnen verwelkomen op het bedrijven/vriendenvoetbaltoernooi! Heeft u nog vragen, mail
dan naar [email protected] of neem een kijkje op http://www.nieuwborgvliet.nl.
Met vriendelijke groeten,
Sander van Leeuwen
Organisatie Bedrijven/Vriendentoernooi
INSCHRIJFFORMULIER
BEDRIJVEN/VRIENDENVOETBALTOERNOOI 2011
Bedrijf
Naam bedrijf:
……………………………………………………………………...
Teamnaam:
……………………………………………………………………...
Vriendenteam
Naam :
……………………………………………………………………...
Teamnaam:
……………………………………………………………………...
Geeft zich hierbij op voor deelname aan het toernooi te houden op zaterdag 21 mei 2011 op
sportpark “ de Markiezaten” te Bergen op Zoom
Contact
Naam contactpersoon 1: ……………………………………………………………….
E-mailadres contactpersoon 1:
…..…………………………………………………….
Telefoonnummer privé contactpersoon 1:
……….………………………………….
Naam contactpersoon 2: ……………………………………………………………….
E-mailadres contactpersoon 2:
…..…………………………………………………….
Telefoonnummer privé contactpersoon 2:
Telefoonnummer werk:
……….………………………………….
……………………………………………………………….
Wij hebben € 100,00 (per ingeschreven team) overgemaakt op bankrekening 3061.01. t.n.v. Supporters
Vereniging Nw. Borgvliet o.v.v. Bedrijven/vriendenvoetbaltoernooi + teamnaam.
Ondertekening
Datum: ……………………
Handtekening:
Naam: …………………………………………
……………..………………
Download