REISVERSLAG ONDERNEMING VOOR EEN BEURSDEELNAME

advertisement
1/ 2
ACTIVITEITENVERSLAG - MODELVERSLAG VOOR DE DEELNAME AAN OF DE
ORGANISATIE VAN
EEN GELIJKWAARDIG NICHE-EVENEMENT MET INTERNATIONALE UITSTRALING
Flanders Investment & Trade
Naam aanvrager:
Naam Firma:
Datum:
Korte beschrijving van het initiatief
Datum : van
tot
Chronologisch overzicht met details van alle gelegde contacten
(naam, adres, contactpersoon, datum) en resultaat per contact:
Naam
contactpersoon 1:
Datum contact:
Resultaat
contact:
Naam
contactpersoon 2:
Datum contact:
Resultaat
contact:
Naam
contactpersoon 3:
Datum contact:
Resultaat
contact:
Zijn er bestellingen genoteerd? Zo niet, verwacht u bestellingen
op korte termijn?
Beschrijf de resultaten van uw initiatief en bent u tevreden
over de resultaten van dit initiatief?
Besluit 11 maart 2016 – versie 1.0 – 1 mei 2016
2/ 2
Besluit 11 maart 2016 – versie 1.0 – 1 mei 2016
Download