Leusden, 7 oktober 1997

advertisement
Inschrijfformulier
Bij deze melden wij ons aan voor de
14e SRGL Squash Bedrijvencompetitie 2011
Naam bedrijf: …………………………………………………teamnr.: …
Speler 1:………………………………………….
0 \ 1-2 \ 3 of meer* jaren speelervaring
Speler 2:………………………………………….
0 \ 1-2 \ 3 of meer* jaren speelervaring
Speler 3:………………………………………….
0 \ 1-2 \ 3 of meer* jaren speelervaring
Speler 4:………………………………………….
0 \ 1-2 \ 3 of meer* jaren speelervaring
Deelname Barbecue: Wij komen Wel / Niet met …………Personen. (maximaal 4)
* De spelers op volgorde van speelsterkte invullen en doorhalen wat niet van toepassing is. Bij meerdere teams de
teamnrs. eveneens op volgorde van speelsterkte invullen. Het aantal jaren speelervaring geeft ons een indicatie van
speelsterkte
Naam contactpersoon : ………………………………………………………………………………
Adres bedrijf /instantie : ……………………………………………………………………………..
Postcode en Plaats bedrijf / instantie : ……………………………………………………………….
Telefoonnummer contactpersoon overdag : …………………………………………………………
E-mail adres contactpersoon : ……..………………………………………………………………...
(indien deze bijna dagelijks gelezen wordt)
Wij zullen zorgdragen dat het genoemde inschrijfgeld (á € 125,- per team) tijdig en wel uiterlijk
op 25 februari 2011 op bankrekening 33.59.23.445 t.n.v. SRGL onder vermelding van naam
bedrijf ten behoeve van de squash bedrijvencompetitie gestort wordt.
Handtekening contactpersoon:
Formulier insturen of mailen uiterlijk voor vrijdag 25 februari 2011 naar:
Edwin Hulst
E-mail naar: [email protected]
Voor meer informatie: tel: 06-50819190 of tel: 06-18876016 of www.srgl.nl
Download