Hoe verloopt het spel / de werkvorm: Je fluistert een speler een paar

advertisement
Hoe verloopt het spel / de werkvorm:
Je fluistert een speler een paar zinnen in het oor. In die zinnen gaat het bijvoorbeeld over muziek, muziekinstrumenten of
muziekstukken. Een voorbeeld: “Jan kan al erg goed pianospelen. Hij speelt al stukken van Chopin”. De speler moet
deze zinnen in het oor van een volgende speler fluisteren. Dit doorfluisteren moet zo snel mogelijk gebeuren. De laatste
speler zegt de zinnen hardop voor de groep. Klopt het of niet? Dan begin je bij een andere speler opnieuw met ander
zinnen.
Kijk voor meer werkvormen op www.jbgg.nl/werkvormen/
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download