Evaluatieformulier spelers - versie 1

advertisement
Evaluatieformulier spelers
Versie 1: trainers en coaches
Speler:
……………………………………………………………………………….
Positie:
……………………………………………………………………………….
Team:
…………………….
Ingevuld door:
………………………………………………….. (trainer / coach)*
Datum:
……. / ……… / ……………
Graag de speler beoordelen op de volgende manier:
1 = veel minder goed dan gemiddeld
2 = minder goed dan gemiddeld
3 = gemiddeld voor het team
4 = beter dan gemiddeld
5 = veel beter dan gemiddeld
Technische vaardigheden
Passing
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Aanname
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Passeeractie 1-tegen-1
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Verdedigen 1-tegen-1
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Lopen met de bal
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Scoren
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Handelingssnelheid
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Tactische vaardigheden
Opstelling bij balbezit
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Opstelling bij balbezit van de tegenstander
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Begrip van taak / concept / opdracht
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Vooruit denken / maken van goede keuzes
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Atletisch vermogen
Hockeyhouding
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Snelheid
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Wendbaarheid
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Uithoudingsvermogen
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Motoriek
1 / 2 / 3 / 4 / 5
© Commissie Hockeyzaken HCQZ, 2006
Persoonlijkheid / inzet
Aanwezigheid
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Motivatie
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Gedrag in groep
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Gedrag t.o.v. trainer of coach
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Gedrag op en rond het veld
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Concentratie
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Mentale weerbaarheid
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Doorzettingsvermogen
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Uitvoering van taken
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Conclusie
Totaal oordeel
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Opmerkingen / Toelichting:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Graag hieronder het vakje aankruisen wanneer je één of meer van deze
zaken van toepassing vindt:
Deze speler moet volgend seizoen in aanmerking komen voor de
selectie voor het 1e team in de leeftijdscategorie
Deze speler moet in aanmerking komen voor de districtselecties
(Oost).
Dit formulier ingevuld inleveren bij Olivier Stumpel.
Vragen: [email protected].
© Commissie Hockeyzaken HCQZ, 2006
Download