16 Ordenen van getallen

advertisement
16 Ordenen van getallen
•
•
•
De kaarten worden verdeeld. De eerste speler
legt zijn bovenste kaart op tafel.
De volgende speler pakt twee kaarten en kiest
welk kaartje ernaast wordt gelegd. Er ligt nu
bijvoorbeeld: 1/8 en 3/6.
De volgende speler pakt twee kaarten en maakt
een keuze.
1 van 2
16 Ordenen van getallen
Er zijn drie mogelijkheden:
De speler kan het straatje langer
maken
De speler heeft een kaartje met een waarde die
gelijk is aan de waarde van een van de kaarten
die al op tafel ligt. De speler zelf krijgt in dit geval
de kaarten die op tafel liggen. Met zijn nieuwe
kaartje begint hij een nieuw straatje.
De speler heeft een kaartje dat
tussen de andere kaarten
thuishoort. De vorige speler krijgt
de kaarten die op tafel liggen. Deze
kaarten doen niet meer mee. De
speler die aan de beurt is, begint
een nieuw straatje
2 van 2
Download