Uploaded by richard_seinen

Extra oefenen met Köppen

advertisement
Oefenen met Köppen
Voor alle leerlingen die willen oefenen met klimaatgrafieken van Köppen zijn de volgende
oefeningen:
Internetoefening
Ga naar http://learningapps.org/view551572
Spelletje
Speel met 2, 3 of 4 personen.
 Knip onderstaande kaartjes uit.
 Vouw de kaartjes zodat je niet meer kunt lezen welke klimaatcode op het kaartje staat.
 Leg de kaartjes op tafel.
 Eén van de spelers trekt een kaart.
 Deze speler bekijkt de kaart zonder dat de andere spelers de kaart zien.
 De andere spelers mogen één voor één een vraag stellen. Door deze vraag moet de speler
achterhalen wat de klimaatcode volgens Köppen is. Degene die de kaart van tafel heeft
getrokken mag alleen antwoorden met JA of NEE. Na het stellen van de vraag mag de speler
één keer proberen de juiste klimaatcode te raden. Als de klimaatcode onjuist is gaat de beurt
naar de volgende speler.
 Zodra de klimaatcode is geraden gaat de beurt om een kaart van tafel te trekken naar een
andere speler.
Af
As
BW
BS
Cs
Cw
Cf
Dw
Ds
Dw
EF
ET
Download