Voorzetseluitdrukkingen Een voorzetseluitdrukking

advertisement
Voorzetseluitdrukkingen
1. Een voorzetseluitdrukking is een uitdrukking waarbij er een
voorzetsel aan het begin en/of het einde staat.
Voorbeelden:
In opdracht van- door middel van- in antwoord op
2. Voorzetseluitdrukkingen komen ook vaak voor als afkorting.
Voorbeelden:
met betrekking tot = m.b.t.
door middel van = d.m.v.
in plaats van = i.p.v.
3. Een voorzetseluitdrukking bestaat uit 3 of 4 woorden.
Voorbeelden:
aan de hand van – in antwoord op – in het kader van
Wij gaan een aantal van deze voorzetseluitdrukkingen bekijken en we
gaan ze op de juiste manier proberen te gebruiken in een zin. Hieronder
staan eerst een aantal voorbeeldzinnen.
De man handelde in opdracht van de koning.
In overleg met de dokter stopte de spits met de training.
In ruil voor wat knikkers mag jij mijn auto hebben.
Voorzetseluitdrukkingen zijn handig voor de schrijver, want ze kunnen
makkelijk gebruikt worden. Voor de lezer wordt het vaak alleen maar
lastiger, want het gaat vaak om moeilijk taalgebruik.
Opdracht 1: Zet de juiste afkorting achter de voorzetseluitdrukking.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
in plaats van - …………………………..
ten aanzien van -………………………..
aan de hand van -……………………….
in verband met – ………………………..
met behulp van -…………………………
naar aanleiding van - ……………………….
Opdracht 2: Kies de juiste voorzetseluitdrukking voor de zinnen. Streep
de foute door.
1. Door middel van / in opdracht van een
speciale sleutel ging de deur open.
2. Ik heb er wel duizend gegeten bij monde van /
bij wijze van spreken.
3. Buiten medeweten van / in antwoord op de
leerkracht pakten de kinderen nieuwe potloden.
4. Jouw antwoord is niet in overeenstemming met / in plaats van
de waarheid.
5. De straf staat in verhouding met / in tegenstelling tot met de
diefstal van 5 fietsen.
Opdracht 3: Zet de juiste voorzetseluitdrukkingen in de zinnen. Kies uit:
met toestemming van – aan de hand van – met ingang van – ter
hoogte van – in antwoord op – in verband met – in overleg met –
met behulp van
1. ……………………………….de politie werd de crimineel gepakt.
2. ……………………………….dinsdag zal de training om 17 uur
beginnen.
3. De verdeling van de prijzen zal ……………………………..de jury
gaan.
4. ……………………………Hengelo is een ernstig
ongeluk gebeurd.
5. De wedstrijd is afgelast
………………………………….de naderende storm.
6. De juf legde de som uit
……………………………………sommige voorbeelden.
7. ………………………………… jouw vraag kan ik zeggen dat je dat
ik het niet weet.
8. ………………………………………..van de minister mochten de
agenten overgaan tot actie.
Download