inschrijfformulier tennisles zomer

advertisement
Inschrijfformulier jeugd/senioren zomertraining tennisvereniging D.R.V.
Dit formulier ingevuld opsturen naar:
Overige correspondentie via:
Watersnip 15, 3641WL Mijdrecht
[email protected]
Tel.: 06 54 20 45 21
NAAM
: .................................................................................................. M/V
ADRES
: ...................................................................................................
POSTCODE : ........................................... WOONPLAATS : ..............................
TEL. PRIVE
: ............................................. TEL.MOB: .........................................
GEB.DATUM : ........ - ......... - .............
E-MAIL ADRES: ...............................
SPEELSTERKTE : speelt …. jaar, aantal jaren les …. jaar, speelsterkte
…. - ….
Aankruisen wat voor u van toepassing is (lesreglementen staan op www.tvdrv.nl)
Jeugdtraining (svp voorkeur aankruisen*):
( ) 18 weken, aantal leerlingen 4, kosten € 189,- per persoon
( ) 18 weken, aantal leerlingen 6, kosten € 126,- per persoon
( ) Aspirantledenlessen (zie voorwaarden):
18 weken, aantal leerlingen 4, kosten € 190,- per persoon
* Indien het niet mogelijk is een groep van gewenste grootte samen te stellen, dan behoudt de tennisschool zich het
recht voor om de grootte van de groep te wijzigen. De kosten worden bepaald door het aantal personen in de groep.
Seniorentraining:
( ) 16 weken, aantal leerlingen 4, kosten € 168,- per persoon
( ) Competitietraining: 8 weken kosten € 336,- (totaal), maximaal 8 personen
Jeugd-/seniorentraining:
( ) Privétraining: 16 weken, kosten € 672,( ) Privétraining: 10 weken, kosten € 420,( ) Privétraining 1/2 uur: 16 weken, kosten € 336,( ) Privétraining 1/2 uur: 10 weken, kosten € 210,KRUIS HIERONDER AAN WANNEER U VERHINDERD BENT OM TE TRAINEN **
9-10
10-11
11-12
Maandag
Dinsdag
X
X
X
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
X
X
X
12-13
13-14
14-15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
** Dus aankruisen wanneer u niet kunt trainen!
I.v.m. het maken van de indeling, verzoeken wij jullie tijdig het formulier in te leveren.
Sluitingsdatum: 7 maart 2012!!
DATUM : ....................................2012
HANDTEKENING :
Download