formulier - Netherlands Maritime Technology

advertisement
INSCHRIJFFORMULIER
uiterlijk 15 mei 2015 retourneren aan:
Netherlands Maritime Technology
t.a.v. Sieger Sakko
Postbus 23541
3001 KM Rotterdam
T: 010 44 44 333
E: [email protected]
1. Bedrijfsgegevens
Bedrijf:
Contactpersoon:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:
2. Aard van het bedrijf
(bijv. maritieme toeleverancier, ingenieursbureau, toeleverancier in de offshore, technologisch instituut,
scheepsleverancier, maritiem dienstverlener, reparatiebedrijf, werf en rederij)
3. Benaming van het ingediende product of bedrijfsproces
(Merknaam óf uitleg in max. 10 woorden)
4. Gaat het om een productinnovatie, een procesinnovatie of een marketinginnovatie?
Productinnovatie
Procesinnovatie
Marketinginnovatie
5. Omschrijving van het ingediende product of bedrijfsproces (maximaal 30 woorden)
6. Ontwikkelingsperiode en introductie van de innovatie
Aanvang ontwikkeling:
(maand - jaar)
(Markt)introductie:
(maand - jaar)
Is het reeds in de praktijk toegepast?
Ja
(aankruisen wat van toepassing is)
Nee
Is het reeds verkocht aan een relevante marktpartij?
Ja
Nee
(aankruisen wat van toepassing is)
nvt (bedrijfsinnovatie)
7. Waaruit blijkt de toegevoegde waarde voor de Nederlandse maritieme sector?
8. Geef een financiële onderbouwing waaruit het succes van uw innovatie blijkt
9. Mijn inzending komt in aanmerking voor de Maritime Innovation Award, omdat
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en mij op de hoogte te hebben gesteld van de
bijgevoegde criteria.
(handtekening en firmastempel)
Bijlagen:
(vul het aantal bijlagen in)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards