Bachelorproef-suggesties – Centrum voor de Kritische Filosofie (CKF)

advertisement
Bachelorproef‐suggesties – Centrum voor de Kritische Filosofie (CKF) VERSIE – okt 15 Website: http://www.criticalphilosophy.ugent.be/ Dit zijn meer gerichte voorstellen. Voor de bredere onderzoeksinteressen en andere onderwerpen bekijk je best ook eens de MAP‐suggesties. Prof. Dr. Gertrudis Van de Vijver E‐mail Telefoon [email protected] 09 264 39 77 Onderzoeksgebied
Negatie, logos en ontologie in de analytische en continentale traditie Thema’s
 De oorsprong van de negatie in Husserls "Erfahrung und Urteil"  Deleuzes kritiek op de psychoanalyse: "le désir ne manque rien"?  Het debat over "negative states of affairs" (Reinach, Russell, Meinong, Quine, Routley, Priest,...),  Negatie, indexicaliteit en de oorsprong van de taal: Gans, Derrida, Deacon  Freuds "Die Verneinung": metafysische implicaties  Tussen logica en psychologie: het statuut van het (negatieve) oordeel in de 19de eeuwse Duitse filosofie (Lotze, Brentano, Husserl, Sigwart,...)  De geschiedenis van de psychologie: de hypothese van Husserl in de Crisis van de Europese Wetenschappen  Lust en onlust: pathologie belicht vanuit Kant’s Anthropologie Dr. Jens De Vleminck E‐mail Telefoon [email protected] 09 264 39 52 Thema’s
 (Geschiedenis van de) wijsgerige antropologie: Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger, Sartre, Camus, Marcuse, Foucault, Deleuze en Agamben  Foucaults lectuur van Kant, Husserl, Binswanger en Nietzsche BAP‐suggesties Centrum voor Kritische Filosofie / p. 1 


Hacking over ‘the psychiatric style of reasoning’, ‘making up people’ en ‘human kinds’ Geschiedenis en filosofie van de psychiatrie, de psychologie, de seksuologie en de psychoanalyse: de status van ‘psychopathologie’ en ‘normaliteit ‘Freud als filosoof’: seksualiteit, psychopathologie en cultuur Dr. Jan De Vos E‐mail Telefoon [email protected] 09 264 39 69 Thema’s
 Een paar ethische perspectieven op neuroeducatie.  Een schets van de belangrijkste filosofische achtergronden van "Critical Neuroscience".  Politieke filosofie: Catherine Malabou's inzet van neuroplasticiteit als basis voor een ideologiekritiek.  Cultuurfilosofie: Baudrillard's "simulacrum" en/of Debord's "spektakelmaatshappij: de relevantie daarvan in relatie tot de virtualisering van de beeldcultuur.  Cultuurfilosofie: Interpassiviteit ‐ een vergelijking van de benaderingen van Robert Pfaller, Gijs van Oenen, Zizek.... Dr. Emiliano Acosta E‐mail Telefoon [email protected] 09 264 39 69 Thema’s
 moderne en hedendaagse politieke filosofie: conflict tussen moraal/ethiek en politiek/recht bij Spinoza, Hobbes, Kant, Fichte, Schelling, Hegel  moderne en hedendaagse politieke filosofie: erkenning in Fichte, Schiller, Schelling en Hegel  Paradoxen van moderne emancipatorische discoursen, uitsluiting‐mechanismen in kosmopolitismus  Nietzsche: nihilisme, geschiedenis van bewustzijn en geweten  Deleuze: geo‐filosofie BAP‐suggesties Centrum voor Kritische Filosofie / p. 2 
Download