Downloaden

advertisement
Opvoeden met respect
Opgroeien met liefde
GGD Amsterdam
5 januari 2011
Jale Simsek
Kader
• IK versus WIJ orientatie : Ik gericht op “zelf
doen”; Wij gericht op “we doen het samen”.
• Mentaliteitsverandering als het gaat om
opvoeden van jongens en meisjes: meisjes
minder ruimte dan jongens
• Mechanismen gender ongelijkheid: seksuele
identiteit meisjes onder bescherming van de
mannen in de familie
Doel training
• Inzicht in verschillen tussen opvoeding van
meisjes en jongens
• Inizcht in hoe deze verschillen leiden tot
afstand tussen jongeren en ouders
Sfeer groep
•
•
•
•
Met elkaar in dialoog gaan
Een open sfeer
Deelnemers aan het woord
Binnen de grenzen van respect hier ruimte aan
geven
• Negatieve uitlatingen positief benaderen
Code’s
1) Zonder eer ben je niks
2) Eer van de man gaat via het gedrag van de
vrouwen in zijn familie
3) Eer heeft te maken met het gevoel van
eigenwaarde
4) Man is actief buitenshuis, vrouw binnenshuis
5) Vrouw offert zich op voor haar gezin/familie
Code’s
6) Ouders kiezen een partner voor hun kind
7) Rollen binnen het gezin liggen vast
8) Benoemen van emoties verloopt via
algemene opvattingen
9) Afhankelijkheid van de groep is
vanzelfsprekend
10) Loyaliteit en gehoorzaamheid
Eigen identiteit
• Loskomen van ouders: 3 dimensies
1) Emotioneel loskomen van de ouders
2) Experimenteren met de verworven seksuele
identiteit
3) Onvoorwaardelijke liefde
Hoe bespreekbaar maken?
- 3 dimensies vertalen:
1) Emotioneel loskomen betekent niet dat de
jongere grenzeloos de eigen gang kan gaan.
Jongeren komen rond 14 jaar los van de ouders
om de eigen identiteit te ontwikkelen
Bijvoorbeeld: ze vinden andere muziek leuker,
zijn oneens met de opvattingen van de
ouders
Hoe bespreekbaar maken?
2) Experimenteren met nieuw verworven
seksuele identiteit: meisje merkt dat ze meisje is
en jongen een jongen: ze hebben meer
mogelijkheden tot hun beschikking wat
betreft omgang met elkaar.
Voorbeeld: ze worden getrokken door de andere
sekse, willen weten hoe ze erop reageren
Hoe bespreekbaar?
3) Onvoorwaardelijke liefde, de jongeren zijn
aan het veranderen en willen dat hun ouders
weten dat zij in de kern dezelfde zijn.
Voorbeeld: mama, papa ik maak me los en
verzet me tegen jullie, maar blijf van me
houden!
Vertalen naar de doelgroep:
Stappenplan:
1) Leg bovenstaande uit.
2) Vraag an de groep:
- Hoe moet je als ouder reageren op deze
ontwikkelingen?
- Laat een discussie ontstaan en zet de
kernwoorden op het bord
Vertalen groep,
- Hou je kernwoorden vast
- Vraag de groep:
1) Noem een aantal zaken die positief zijn: hoe
er met deze 3 ontwikkelingen wordt
omgegaan in je cultuur?
2) Noem een aantal negatieve?
- Laat een discussie ontstaan en vergelijk de
kernwoorden met de eerste
Afronden
• Rond af met een korte toelichting:
- De gevolgen van jongeren dingen verbieden
werkt ‘liegen’ in de hand. Jongeren gaan de
dingen stiekem doen.
- Ruimte geven aan de jongere hoeft geen
grenzeloosheid te betekenen.
- Vertrouw op je kinderen
Opdracht in 2 tallen
• Maak het thema “ luisteren naar je puber”
bespreekbaar en presenteer een korte sessie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards