Hoofdstuk 4 van deel A, wanneer welke communicatiestrategie

advertisement
Hoofdstuk 4 van deel A, wanneer welke communicatiestrategie?
Boek communicatiestrategie, Michels, W. (2013). Noordhoff Uitgevers: Groningen.
Een communicatiestrategie heeft vaste elementen.




Analyse
Doel
Doelgroepen
Middelen
Positioneringstrategie grootste strategie.
Strategieën zijn denkrichtingen. Ze geven je grip op het communicatievraagstuk dat je wilt
aanpakken. Ze gaan op in de kracht, de valkuilen en kernwoorden.
Postioneringsstrategie
Internal branding strategie
Reputatiestrategie
Familiestrategie
Fanstrategie
Kracht
Valkuil
kernwoorden
Werkt
verhelderend en
motiverend. Brug
tussen identiteit
en imago.
Verbeterd de
marktpositie.
Medewerkers zijn
enthousiast en
gemotiveerd en
brengen dat naar
buiten.
Positioneren met
kenmerken die niet
bij het DNA passen.
Ze verliest dan de
interne en externe
aan
geloofwaardigheid.
De kernwaarden
passen niet bij de
DNA van de
organisatie. Kloof
tussen internal
branding en externe
positionering.
De
reputatiemanageme
nt voeren als de
interne organisatie
zwak is of de
gewenste reputatie
niet bij de
organisatie past.
Te veel eenheid
willen door gelijk te
trekken en te
uniformen. De
diversiteit wordt
niet benut.
Kansrijke
doelgroepen kunnen
uit het oog verloren
raken. Doordat allee
DNA, identiteit,
interne en externe
geloofwaardigheid
, concurrentie.
De reputatie geeft
weer hoe goed
een organisatie
erin slaagt haar
stakeholders van
de kracht van haar
strategie koers te
overtuigen.
De organisatie
bindt zich door de
gemeenschappelij
ke kenmerken te
benadrukken.
Fans maken fans.
Eigenlijk maar je
anderen iemand
Positionering,
DNA,
medewerkers.
Imago, gewenst
imago, identiteit.
Organisatiecultuur,
gedeelde DNA, wijgevoel.
Relatie, offline- en
online media.
fan van een
bepaald merk.
de focus op de
huidige fans ligt.
Valkuil
Kernwoorden
Kracht
Ambassadeurstrategie
Ambassadeurs zijn
geloofwaardig en
zetten hun
charisma in.
Grote vrijblijvende
band tussen
organisatie en
ambassadeur.
Betrokkenheid,
spreekpunt,
verplichtingen.
Brandactivatiestrategie
Originele acties
leveren weinig
financiële
inspanningen.
Slecht verband
tussen de acties en
de kernwaarden van
de organisatie.
Origineel,
onvoorspelbaar.
Word of mouth strategie
De mening van
anderen is
waardevol,
daarom moet je
een aansprekende
content creëren.
Betrokkenheid en
draagvalk bij
doelgroep creëren
Alleen op negatieve
berichtgeving
richten en positieve
vergeten.
Social-media,
relatie en
transparantie.
Het doel uit het oog
verliezen.
Dialogiseren en
beleidsontwikkelin
g.
Organisatie is alert
van relevante
ontwikkelingen en
weten waarop ze
in moeten spelen.
Contact met
relevante
beleidsmakers en
andere belangrijke
beslissers.
Door een goede
ondersteunende
communicatie
maakt de
organisatie een
positieve
werksfeer en
breed draagvlak.
Relevantie van
issues verkeerd
inschatten en de
monitoring niet up
to date houden .
Alleen uitgaan van
eigenbelang in
plaats van op zoek
gaan naar draagvlak
en coalities.
De verandering
wordt gezien als een
doel op zich in plaats
een middel tot.
Monitoring,
stakeholders.
Participatiestrategie
Issuemanagementstrategie
Public affairs strategie
Veranderstrategie
Besluitvorming en
lobbyen.
Organisatiestructu
ur en interactie.
Download