Aan Het college van burgemeester en wethouders

advertisement
Aan
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 18
6130 AA Sittard
15 oktober 2014
Betreft: antwoorden artikel 37 vragen betreffende Turborotonde
Geacht college,
DNA heeft op korte termijn antwoorden gekregen van het college op de door DNA gestelde artikel 37
vragen betreffende de verkeersoverlast bij Rotonde de Wissel.
Hierin werd in het kort aangegeven welke maatregelen zijn genomen en dat deze hebben geleid tot
een significante verbetering van de situatie.
DNA onderschrijft deze verbeteringen en wil via deze weg de verantwoordelijk wethouder
complimenteren voor de snelle en gerichte actie die de verkeersveiligheid voor een groot deel ten
goede heeft gekeerd.
DNA bemerkt eveneens dat weggebruikers, maar ook omwonenden minder last ondervinden. De
overlast kan uiteraard niet geheel weg worden genomen, zodat het van belang blijft dat een vinger
aan de pols wordt gehouden. DNA spreekt te dien aanzien het vertrouwen in de wethouder uit en
gaat ervan uit dat ook in de komende tijd de signalen van weggebruikers en omwonenden in de
gaten worden gehouden.
Natalie Statnik
Raadslid DNA
Overhovenerstraat 41
6131 BX Sittard
M: 06-48796148
E: [email protected]
www.dna-partij.nl
Download