Information über wie die Blutypierung umgesetzt werden kann in DNA

advertisement
Informatie over het omzetten van bloedtypering naar DNA
Tennessee Walker is in de USA geregistreerd:
Registratienummer van het paard naar de TWHBEA mailen en 20 $ betalen dan wordt het bloed aldaar
onderzocht op DNA.
Paarden uit Canada: Als het laboratorium niet bekend is wordt het een probleem, deze op te zoeken. Eventueel
via TWHBEA aanvragen.
Paard is in EU onderzocht:
Aanvraag aan de TWHBEA dat ze aan de hand van de registratienummer de VHL_ID code opsturen. Die heeft
VHL nodig voor het vinden van de bloedmonsters. Deze code is pas na 1997 ingegaan.
Bij nieuwere stambomen staat naast de bloedgroepenuitslag op de stamboom de registratienummer van het
laboratorium.
Is het paard ouder dan 10 dan is de kans dat het bloedmonster bewaard is gebleven klein.
Verder ligt het aan de kwaliteit van het bloed of DNA nog kan worden bepaald.
VHL Submission fomulier kan van de website worden gedownload:
www.vhlgenetics.com.
Onder het hoofd ‘sample submission/ registratieformulier’ is onderzoek aan te vragen.
Inzendformulier afstammelingonderzoek dient gebruikt te worden.
Aankruisen van paard en vastleggen van patroon
Let op: het gaat om DNA te bepalen met behulp (eventueel) van bloed bij de ouderdieren.
Het gaat om het vastleggen
Kosten: DNA 37 €
Bloedonderzoek + DNA 103, 43 €
Voor meer informatie kun je je aan drs. Suyin Oldenburg wenden
Download