DNA Hair Kit Order Form 2017_Dutch.indd

advertisement
Bestelformulier voor DNA haar kit(s)
Door APHA in te vullen
Date Received_________________________
W.O. #_______________________________
Charge CCD__________________________
Initials_______________________________
American Paint Horse Association
P.O. Box 961023 • Fort Worth, Texas 76161-0023
+1 (817) 834-APHA (2742) • Fax: +1 (817) 834-3152
apha.com • [email protected]
DNA feiten en tips
Geregistreerde naam van het paard
APHA registratienummer
Zorg ervoor dat de naam van het paard, zijn/
haar registratienummer en het juiste bedrag
worden bijgesloten.
__________________________________________________________________ ______________________________
__________________________________________________________________ ______________________________
__________________________________________________________________ ______________________________
Normaal gesproken worden maanharen
gebruikt voor DNA. Voor het testen van
een veulen is het noodzakelijk staartharen
te trekken, aangezien de wortels van de
maanharen van veulens te klein zijn.
Van de volgende paarden moet een DNA profiel
bekend zijn: dekhengsten (Paint, Quarter
Horse en Engels Volbloed (Thoroughbred)),
merries die middels gekoeld/diepvriessperma
gedekt zijn, merries waarvan de nakomelingen
voor de renbaan bestemd zijn en donormerries
voor embryo transfer, in vitro embryos of
eicellen. Voor het veulen dat geboren wordt
via de hierboven genoemde dekmethodes is
een afstammingsbewijs (parentage verification)
vereist, evenals voor alle cropouts en alle
renpaarden die geboren zijn vanaf 1 januari
2000.
Met ingang van 1 januari 2017 moeten de
resultaten van de paneltest voor erfelijke
ziekten voor alle dekhengsten bij de APHA
bekend zijn, voordat de veulens van hun
2018 dekkingen en daarna voor registratie in
aanmerking komen.
De normale verwerkingstijd van een
afstammingsbewijs (parentage verification)
bedraagt 2 to 4 weken, zodra het DNA profiel
van de vader, de moeder en het te testen
paard bij het laboratorium bekend is.
Mocht een ouder overleden dan wel niet
beschikbaar zijn, bestaat de mogelijkheid van
forensisch of afkomstonderzoek. Graag een
e-mail sturen indien meer informatie gewenst is.
Resultaten van de paneltest voor erfelijke
ziekten en de kleur en patroon paneltest
zullen onderdeel zijn van het APHA register
van het paard en eventueel afgedrukt worden
op het originele registratiepapier.
APHA nummer eigenaar:_____________________________________________________________________________
Telefoonnummer:____________________________________________________________________________________
Adres voor het toezenden van de DNA haar kit(s):
Naam:____________________________________________________________________________________
Adres:____________________________________________________________________________________
Plaats:_____________________________ Land:__________________________ Postcode:______________
DNA MOGELIJKHEDEN EN KOSTEN – Graag aangeven welk pakket u wenst te bestellen.
G
raag hier controleren of u een afstammingsbewijs (parentage verification) nodig heeft voor de renbaan,
embryo transfer, gekoeld/diepvriessperma of een cropout veulen. (Als het paard niet geregistreerd is, dient de
registratieaanvraag bij dit formulier gevoegd te worden.
D
NA profileringskosten - $ 60 (UC-Davis)
(verplicht voor dekhengsten en in geval van een afstammingsbewijs)
Aanvullende testen (UC-Davis)
Aanvullende testen (Etalon Diagnostics)
P
aneltest erfelijke ziekten - $ 125 (test voor de aanwezigheid van
HERDA, HYPP, GBED, OLWS, MH en PSSM1)
Paneltest kleur en patroon - $ 125 (test voor de aanwezigheid
van roodfactor, agouti, cream, champagne, dominant white (3
mutaties), dun, gray, pearl, silver, frame overo/OLWS, sabino 1,
splashed white (3 mutaties) en tobiano)
E
nkelvoudige test voor erfelijke ziekten - $ 50 per test per paard
Graag de gewenste test(en) invullen:_________________________
(MH en PSSM1 worden niet afzonderlijk aangeboden)
Enkelvoudige
testen voor kleur en patroon roodfactor en agouti
(gecombineerd) - $ 40 per paard Alle andere enkelvoudige testen $ 25 per test per paard
Graag de gewenste test(en) invullen:__________________________
Volledige
Paneltest - $ 139
(bevat de paneltest voor erfelijke
ziekten, de kleur en patroon
paneltest en een prestatie
paneltest.)
De Etalon test kan besteld
worden door in te loggen op
etalondiagnostics.com
Als u een Quarter horse (hengst of merrie)
heeft, die al bij de AQHA genetisch getest
is, zullen wij die testresultaten accepteren.
In dat geval graag een kopie sturen van het
onderzoeksresultaat dat u heeft ontvangen
van de AQHA met daarin de naam van
het paard, de microsatellietmarkes en het
studienummer van het laboratorium.
Bij ieder bedrag zijn de kosten van de kit, de kosten van het laboratorium en de registratiekosten inbegrepen. Als
u een kopie van de DNA testresultaten naar een andere organisatie gestuurd wilt hebben, sluit dan een geschreven
verzoek bij, getekend door de eigenaar van het paard of een bevoegde agent. Verdere informatie betreffende de
vereisten voor DNA onderzoek kunt u vinden aan de linkerzijde van dit formulier.
Als u een Engels Volbloed (hengst of merrie)
heeft, waarvan een bloedtypering bij de
Jockey Club bekend is, dan accepteren wij
die resultaten. Het is noodzakelijk dat u
ons schriftelijk toestemming geeft dat wij
deze informatie direct bij de Jockey Club
op mogen vragen.
Naam kaarthouder:_________________________________________________________________________
Als u met een credit card betaalt, vult u dan de volgende gegevens in:
Visa
MasterCard
American Express
Credit card nummer:_____________________________________________________ CVV#:_____________
Geldig t/m:________________________________ Telefoonnummer:_______________________________________
Handtekening kaarthouder:__________________________________________________________________
DNA haar kits kunnen telefonisch besteld
worden mits u met een credit card (Visa, Master
Card of American Express) wilt betalen.
Aanvragen voor DNA Haar Kits kunnen ingediend worden via e-mail naar [email protected] of verstuurd worden naar:
Als u aanvullende informatie nodig heeft,
kunt u telefonisch contact opnemen met
de ledenservice (Engelstalig): +1 (817)
222-6423
Field Services
P.O. Box 961023
Fort Worth, Texas 76161-0023
U.S.A.
AMERICAN PAINT HORSE ASSOCIATION
Rev. 4/17
Download