Sessie DNA 21 oktober Buitendienst definitief

advertisement
Is Vitens een waarde
gedreven organisatie?
Birgitta Kramer
18 mei 2017
Vitens
2016
Aantal klanten
5,6 mln
Aantal aansluitingen
2,5 mln
Marktaandeel
31%
Totale wateromzet (m3)
345 mln
Gemiddeld verbruik per aansluiting
Gemiddeld kleinverbruiktarief
Aantal medewerkers
120 m3
€ 0,63
1.399
Productiebedrijven
96
Leidingen in km
47.500
Aandeelhouders (gemeenten en provincies)
Strategische doelen
 Duurzame inzet van onze
bronnen en middelen
 Customer Excellence
 Continuïteit
2
114
Onze missie: waardevol
water voor nu en in de
toekomst
Onze opgave en droom
Wij geloven in het leven, in waardevol water nu en in de
toekomst. Wij leveren elke dag vertrouwen, permanent water
van onberispelijke kwaliteit.
Onze strategie is fundamenteel om dat nu en later te kunnen
blijven doen. Hier gaan we voor. En om dat te realiseren zijn
wij grensverleggend, relevant voor de klant en gedragen we
ons met fris vakmanschap. Dát noemen we de kernkwaliteiten
van ons DNA.
5
Om deze droom te bereiken zijn
we gaan werken aan ons DNA
Grensverleggend
Fris
Vakmanschap
Relevant
voor de
klant
DNA van onze
organisatie
Van waarden naar impact
Kernkwaliteiten
Merkwaarden
Gedrag (en
competenties)
Beoogde
impact
Continuïteit
waarborgen
•
Excelleren
Constructief
samenwerken
Leren en ontwikkelen
Relevant
Klantvriendelijk
voor de klant
•
•
•
•
Verdiepen
Alert zijn
Eigenaarschap nemen
Glashelder zijn
Customer
Excellence
Grensverleggend
•
Buiten de gebaande
paden
Ruimte geven
Kansrijke
vernieuwingen
realiseren
Toekomstbestendig, veerkracht
en effectief
Fris Vakman- Vakkundig
schap
Bevlogen
•
•
•
•
Waardegedreven
Werken aan ons DNA
Mijn DNA staat
vast, dat kan ik
toch niet
veranderen?
Het DNA programma
is een middel om een
doel te realiseren
DNA = Doe
Niets Anders
DNA programma toont
een route om de
beoogde bestemming
te bereiken
Hoe gaat het leven onder je
collega’s ?
•
•
•
•
•
•
Communicatie
Dialoog
Beleid
Innovatie
Voorbeeldgedrag
Leermomenten
delen
Tot slot
Focus op duurzame manier van werken komt ook
vanuit onze maatschappelijke positie, gevoel van
verantwoordelijkheid en daarmee onze bevlogen
werknemers
= Intrinsieke motivatie
MVO expliciet verwoord als doel/strategische pijler?
Of juist geïntegreerd in functionele
verantwoordelijkheden en dagelijks gedrag?
Download