Formulier Dekaangifte

advertisement
NEDERLANDSE SPANIELCLUB
AANGIFTE DEKKING ENGELSE COCKER SPANIEL
Volledig ingevuld + kopieën van: stamboom, gezondheidsonderzoeken, tentoonstellingsuitslagen of
fokgeschiktheidsverklaring ,DNA uitslagen FN, DNA uitslag PRA en DNA Profiel.
zenden aan:
Marianne Rens, Westlandse Langeweg 21, 4651 PD Steenbergen
De eigenaar is verantwoordelijk voor de jaarlijks te verlengen oogonderzoeken
Dekbericht:
Kennelnaam
Naam fokker
Volledig Lid NSC sinds
Adres
Postcode woonplaats
Provincie:
Telefoon
Mobiel:
e-mailadres
Website:
Naam moederhond
Naam vaderhond
Dekdatum
Verwachte
geboortedatum
Verwachte kleuren
Datum voorlaatste nest
van de teef
Dekking voldoet aan de eisen van het Verenigingsfokreglement
Desbetreffende kopieën van documenten meesturen!
Voordat uw dekaangifte wordt geplaatst, dient € 22,50 gestort te worden op Postbank 1354800 t.n.v.
penningmeester Nederlandse Spanielclub, Dhr. F. van Baren te Leerdam onder vermelding van:
Dekaangifte.
Gegevens:
reu
teef
Stamboom
Registratiebewijs
Uitslag HD onderzoek
Uitslag ECVO onderzoek datum niet ouder dan 1 jaar
De behaalde kwalificaties van beide ouderdieren min 1 x ZG
en 1x Uitmuntend, behaald op een
C.A.C of C.A.C.I.B tentoonstelling of Kampioensclubmatch,
onder twee verschillende keurmeesters,
Of een fokgeschiktheidsverklaring behaald op een door de
NSC georganiseerde aankeuringsdag
Voor werkhonden geldt 1 keer veldwedstrijd- of
jachtgeschiktheids (werk) test en minimaal 1 keer Zeer Goed
en 1 keer Goed op een door de Raad van Beheer en/of FCI
gereglementeerde expositie
DNA test PRA datum:
DNA test FN datum:
DNA /PRA free by parents datum:
DNA /FN free by parents datum:
DNA PROFIEL:
Datum:
Handtekening Fokker:
In te vullen door Marianne:
Geboren :
Reuen:
Teven:
Kleuren:
Download