Onderzoek naar methylering aan de Griffith University, Gold Coast

advertisement
24 september 2014.
Onderzoek naar methylering aan de Griffith University,
Gold Coast, Australië
Methylering is het proces achter het aan- en uitschakelen van genen. Het reguleert allerlei
biologische processen, waaronder het functioneren van het immuunsysteem. ME/cvspatiënten hebben een ontregeld immuunsysteem. Zou hierbij ook sprake zijn van
verschillend gemethyleerde immuun cellen? In Australië werd dit onderzocht bij specifieke
immuun cellen.
Een samenvatting.
Doelstelling:
Het is bekend dat methylering biologische processen en veranderingen reguleert.
Methylatiepatronen zijn in verband gebracht met allerlei ziekten. ME/cvs is een onverklaarde
ziekte die geassocieerd wordt met immunologische en moleculaire veranderingen. CD4+ Tcellen, specifieke regulerende T-cellen (Tregs) spelen een rol bij ME/cvs-patiënten, want bij
deze patiënten zijn duidelijke verhogingen in Tregs waargenomen. Daarom was de doelstelling
van deze studie om de methylering van CD4+ T-cellen van ME/cvs-patiënten te onderzoeken.
Methoden:
Het onderzoek omvatte 25 deelnemers met ME/cvs en 18 controlepersonen tussen de 25-60
jaar oud. Van elke deelnemer werd 20 ml bloed verzameld en de perifere mononucleaire
bloedcellen werden geïsoleerd met behulp van dichtheidsgradatie centrifugatie. Een negatiefisolatie set werd gebruikt om de CD4+ T-cellen te isoleren met behulp van het Illumina
Infinium 450 K Human methylation array system. De data-analyse werd uitgevoerd met
behulp van Genome studio en Partek Enrichment software.
Resultaten:
Er is waargenomen dat 120 CpGs verschillend zijn gemethyleerd bij ME/cvs-patiënten in
vergelijking met de controles. Hiervan waren er 70 geassocieerd met bekende genen. De
meerderheid van de verschillend gemethyleerde regio’s bij de ME/cvs-patiënten waren
gehypomethyleerd. Bovendien waren de meeste van de genen met verschillend
gemethyleerde regio’s bij de ME/cvs-patiënten verantwoordelijk voor apoptose, cel
ontwikkeling, cel functie en metabolische activiteit.
Conclusie:
Deze studie toont aan dat epigenetische veranderingen in CD4+ T-cellen een mogelijke rol
spelen bij de waargenomen immunologische veranderingen bij ME/cvs-patiënten.
Auteurs: Ekua Brenu, Donald Staines en Sonya Marshall-Gradisnik
Bron: http://omicsonline.org/open-access/methylation-profile-of-cd-t-cells-in-chronic-fatiguesyndromemyalgic-encephalomyelitis-2155-9899.1000228.php?aid=27598
Copyright ME/cvs Vereniging
***
Verklarende woordenlijst:
Apoptose: geprogrammeerde celdood
CD4+ T-cellen: T-helpercellen, witte bloedcellen die deel uitmaken van het immuunsysteem.
Hoofdrol is het versturen van signalen waardoor infectiedeeltjes door andere immuun cellen
vernietigd worden.
CpGs/CpG sites/ CG sites (C-phosphate-G): plaatsen in het DNA waar cytosine en guanine
nucleotiden naast elkaar zitten. Cytosine en guanine zijn twee nucleobasen die samen drie
waterstofbruggen tussen de twee strengen van een DNA-molecuul kunnen vormen, waardoor
dit stabieler is.
Dichtheidsgradatie centrifugatie: methode waarbij stoffen gescheiden worden op basis van
een verschil in dichtheid
Epigenetische veranderingen: veranderingen in de expressie van genen (genen aan en uit
zetten en hoeveel de genen afgelezen worden) die niet veroorzaakt worden door
veranderingen in het DNA zelf. Methylering is zelf een van de epigenetische factoren en regelt
of een gen al dan niet afgelezen kan worden.
Hypomethylatie: te geringe methylatie, ontstaat bij een tekort aan methylgroepen
Metabool: van de stofwisseling
Methylering: reactie waarbij een methylgroep wordt toegevoegd aan een molecuul. Genen
kunnen hierdoor ‘uitgeschakeld’ worden
Mononucleair: éénkernig (mono=1, nucleus = kern)
Perifeer bloed: het vrij in de bloedbaan circulerende bloed. Het onderscheidt zich van het nietperifere bloed in de lever, de milt, het beenmerg en het lymfestelsel
Copyright ME/cvs Vereniging
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards