Monohybride kruisingen

advertisement
P7.5
Genetische modificatie
Genetische modificatie
Het aanpassen van het DNA van een organisme door gewenste
allelen in te brengen
• https://www.youtube.com/watch?v=LQi-5rKUQE8
• Genetic engineering
• genetic engineering 2
Genetische modificatie
Recombinant DNA
Restrictie-enzym
Genetische modificatie
Stier Herman met menselijk gen voor
lactoferrine
Gentherapie
Het inbrengen van genetisch materiaal d.m.v. vectoren (afgezwakte virussen,
micro-injectie) in lichaamscellen t.b.v. een geneeskundige behandeling)
https://www.youtube.com/watch?v=xKerTa8yLRM
Toepassingen: genen voor
Micro-organismen:
planten
bacteriën en schimmels
Hormonen:
 Groeihormoon
 Insuline
 EPO
 FSH
Antistoffen
Vaccins
enzymen
Chymosine
dieren
mens
Resistentie
tegen
Roundup
Gen voor
lactoferrine bij
koe
Behandeling
SCID, cystis
fibrosis
Gouden rijst
(meer vit.A)
Fluorescentie bij
vissen
Resistentie
tegen
insecten
Tomaten die
minder snel
rotten
Bezwaren
Medische risico’s
• Ingebracht DNA komt op verkeerde plek in gastheer DNA
terecht en verstoord werking van genen
• Opwekken van allergiën
Ecologische risico’s
• Ingebracht gen komt bij verwante soorten terecht
• Plant met recombinant gen concurreert andere planten weg
in ecosysteem
Maatschappelijk bezwaar
• Afhankelijkheid boeren van grote zaadproducenten
Ethische bezwaren
Genotype + Milieu = Fenotype
• Welke conclusie kun je uit de linkse tabel trekken?
• En welke uit de rechtse tabel?
Epigenetica
De wetenschap die veranderingen in de genexpressie onderzoekt, zonder dat er
veranderingen in het DNA zijn
Methylering van cytosine
-CH3
Epigenetische label
Effect van methylering
Hoe beïnvloedt methylering de genotypes van de
nakomelingen van deze moedermuis? En de fenotypes?
• Methylering heeft geen effect op de genotypes van de
nakomelingen, alleen op het aflezen van de genen.
• Methylering deactiveert genen. Wanneer de moedermuis
voedsel krijgt dat zorgt voor versterkte methylering, dan
krijgt ze minder nakomelingen die dik en geel zijn dan
wanneer ze gewoon voedsel krijgt. Het allel dat codeert
voor een gele vacht en vraatzucht wordt dus gedeactiveerd
in de meeste nakomelingen.
Effect van methylering
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards