Openingsspeech wethouder duurzaamheid Cora

advertisement
Openingsspeech wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema bij opening Circulair Festival,
vrijdag 25 september 2015, Philharmonie
Dames en heren,
Verbeter de wereld en begin bij jezelf.
Zeker als het gaat om onze aarde, ons klimaat, volgt Haarlem als geen ander dit credo.
Voor ons is een duurzame en energieneutrale samenleving meer dan een nobel streven.
De weg naar een duurzame stad kent obstakels, maar is zeker niet onneembaar.
Je hebt er vooral lef voor nodig.
En in Haarlem tonen we dat lef.
Het is onze ambitie om onze stad in 2030 een volledig CO2-neutraal te laten zijn.
Een breed draagvlak en goede participatie zijn essentieel om deze ambitie waar te maken.
In Haarlem blijken die volop aanwezig.
Dat zien we ook aan de grote opkomst vandaag, hier in de Philharmonie.
De stad bruist van de ideeën.
Veel Haarlemmers weten met mooie initiatieven in hun eigen wijk een groene revolutie te
ontketenen.
De resultaten daarvan dienen weer tot voorbeeld voor andere wijken.
Zo ontstaat een mooi sneeuwbaleffect.
Milieuplatforms, ondernemers en partners in de stad doen en denken volop mee.
En de gemeente probeert rond duurzaamheid een goede voorbeeldfunctie te vervullen.
Zoals met de Groene Mug, ons duurzame platform.
De korte film die u zo gaat zien, vertelt daar alles over.
Kortom, met elkaar zijn we op de goede weg richting een duurzame en energieneutrale stad.
Daar zijn we trots op!
Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet.
We pakken daarom flink door met de uitvoering van ons duurzaamheidsprogramma.
Door bijvoorbeeld energiebesparing bij bedrijven verder te bevorderen.
Of door het aandeel duurzame energie in de stad verder te verhogen.
Vandaag zetten we een nieuwe stap in de uitvoering van ons duurzaamheidsprogramma.
We gaan het hebben over het op gang brengen van een circulaire economie.
Over het toegroeien naar een ecosysteem, zoals de natuur ons dat heeft geleerd.
Zodat alles wat wij aan de aarde onttrekken aan energie en grondstoffen ook weer aan de
aarde wordt teruggeven, zodat wij onze bronnen niet uitputten.
Dat betekent dat we nog slimmer omgaan met die energie en grondstoffen.
Maar ook bijvoorbeeld met afvalstoffen.
Die zetten we zoveel mogelijk om in nieuwe grondstoffen.
We maken al enige vorderingen met een circulaire economie.
Maar het kan natuurlijk beter, bijvoorbeeld op wijkniveau.
De gemeente wil de uitvoering van nieuwe ideeën rond een circulaire economie graag
faciliteren.
Niet met grote zakken geld, maar wel door bijvoorbeeld voor verbinding te zorgen tussen de
verschillende initiatieven die in de wijken ontstaan.
Door regels, die vaak barrières vormen, om te buigen of weg te nemen.
Door onze contacten met andere overheden te benutten.
En door bewonersinitiatieven verder op gang te helpen.
Niemand weet immers beter wat er leeft in de buurten dan de bewoners zelf.
Marieke Verhagen, Margreet van der Woude en André Brasser vertellen straks alles over
deze Haarlemse Methode.
We laten ons vandaag ook graag inspireren door Merijn Everaarts, die met zijn bedrijf
Dopper zich de Haarlemse Al Gore mag noemen.
Door Falco Bloemendal, die dit jaar met zijn Stayokay Haarlem de Groene Mug Bokaal won.
En door volksfilosoof Bas Haring, die vertelt over mensen die uitdagingen zien en de
stappen zetten richting een circulaire stad.
‘Circulaire expert’ Erick Wuestman schuift tot slot aan bij een panel dat onder leiding van
Frénk van der Linden zijn licht laat schijnen over dit boeiende onderwerp.
Dit interessante ochtendprogramma vormt een mooie opmaat voor de muggenpriksessies,
die ons vanmiddag ongetwijfeld nog meer inspiratie zullen geven.
Met elkaar maken we onze stad circulair en daarmee nog duurzamer!
Ik wens u een inspirerende dag toe.
Download