PowerPoint-presentatie

advertisement
De cirkel gesloten ….
asfalt en de circulaire economie
Harry Roos
VBW Asfalt
• Recycling en alternatieve grondstoffen
• Circulaire Economie
• Kansen voor asfalt
Waarom alternatieve grondstoffen?
•
Eisen aan het eindproduct
•
Nuttige toepassing reststoffen
•
Schaarse grondstoffen
•
Milieuhygiënische en arbo-eisen
Alternatieve grondstoffen
Asfaltgranulaat
Glas
Oud papier
Wc-potten
Polymeren
Autobanden
Mest
Gieterijzand
Dioxine kippen
Beeldschermen
Metsel-/betonpuin
Verjongingsmiddelen
Biobased materials
Vliegassen
Was
SVI-as
AVI-slakken
Tapijt
IJzervezels
Dakbitumen
Condooms
Staalslakken
Toner
Amiden
…………..
…………..
…………..
Circulaire economie
Een economische systeem dat het hergebruik van producten
en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen
als uitgangspunt neemt en waardecreatie voor mens, natuur
en economie in iedere schakel van het systeem nastreeft.
Déjà Vu !?
Lineaire economie
Take  Make  Waste
Lineair Landfill
Asfalt met vliegas-vulstof
en rec. dakbitumen
Fundering van
AVI-bodemas
TNO-Rapport 2013:
“Kansen voor de circulaire economie in Nederland”
Aanbeveling:
“Heldere interdepartementale consistente strategie”
“Samenhangende onderzoeksstrategie”
• Functioneel ontwerpen
• Tracking and tracing
• …..
Green Deal Circulair Inkopen
• Pay per Use
• Results Count
“Integrale afweging van voor- en nadelen
van wet- en regelgeving”
Afvalstoffen wetgeving: “Af-grond discussie“
Europese geharmoniseerde normen
• asfalt
• bitumen
• toeslagstoffen
“De opdrachtgever als launching customer“
• Ruimte voor innovaties
• De successtory van asfaltrecycling
Samenvattend
• Interdepartementale afstemming en
ketensamenwerking
• Afweegmodel op basis van functionele
benadering
• Door allen erkend probleem
Download