DE CIRCULAIRE ECONOMIE - Wageningen UR E

advertisement
DE CIRCULAIRE
ECONOMIE
Het ultieme doel van verduurzaming is een circulaire economie die grotendeels is gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Een economie waarin de biologische en technische
kringloop zich zo goed mogelijk sluiten.
Een circulaire economie is een economisch systeem waarin
producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt. Dit
in tegenstelling tot ons huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden
vernietigd.
Het circulaire systeem bestaat uit een biologische kringloop,
waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur,
en uit een technische kringloop, waarvoor producten zo zijn
ontworpen en vermarkt dat ze makkelijk opnieuw gebruikt
kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zo veel
mogelijk behouden.
Beide kringlopen zijn weergegeven in deze infographic,
gemaakt door de Ellen MacArthur Foundation, een Britse ngo
die samen met onderwijsinstellingen en bedrijven probeert de
overgang naar een circulaire economie te versnellen.
Interactieve versie:
Bron: bewerkte versie van figuur 6 uit Toward the circular economy
part I, Ellen MacArthur foundation, 2013
22 Special Duurzaamheid juni 2014
Wetenswaardig
juni 2014 Special Duurzaamheid 23
Download