Wat moet TNM met de circulaire economie?

advertisement
Wat kan TNM met de circulaire
economie?
Een verkenning
Erik Paredis
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
Universiteit Gent
http://www.cdo.UGent.be
TNM-Netwerkdag – 5 februari 2016 – Brussel
Waarom deden we dit ook alweer?
• Rechtvaardige en ecologisch
duurzame samenleving
• Nood aan transitie
• Stem van het middenveld
noodzakelijk
TNM-visie en circulaire economie?
CE: het standaardbeeld
Bouwstenen op zoek naar cement
Nieuwe technologie
Materiaal terugwinning
Secundaire grondstoffen
Nieuwe materialen en substitutie
Nieuwe ontginning
3D-printing
Tracking en inzameling
…..
Business modellen
Functionaliteit
Levensduur
Bevoorrading materialen
Delen
Herstel en hergebruik
……
Design
Potentieel van
herstel,
herbestemming,
recyclage
Maatschappelijk-politieke
inbedding
Beleidskader en regelgeving
Fiscale en financiële incentives
Financieringsmodellen
Nieuwe governance en samenwerking
Verhouding producent-consument
Opleiding en vorming
…….
Openheid en dus invloed ?

Het beeld, de organisatie, de
werkingsprincipes, de inzet
van de circulaire economie
liggen nog niet vast. M.a.w.
er is ruimte voor invloed.

Houden sociale organisaties
zich enkel bezig met het
lieve, kleine en schattige
alternatief, of eisen ze een
plaats op in het debat over
socio-technologische
innovatiekeuzes?
Hoe transformatief is CE ?
•
Is het een technologisch verhaal van grondstoffen,
marktopportuniteiten en herindustrialisering? Of is het een
maatschappelijk verhaal over nieuwe waarden en nieuwe
verhoudingen?
•
Hoe framen we dit? Opportuniteit voor innovatie, een
feelgood-economie, of ingrepen in het hart van het
kapitalistisch systeem ?
EIT Materials
Carbon capture
and storage
Deeleconomie
Peer-to-peer
economie
Enkele gaten in het verhaal
Welke schaal voor circulariteit?
 Groei-economie en CE ?
 Diensten, eigendom en kapitalistische
verhoudingen ?
 Een veranderend productiesysteem en
sociale zekerheid ?
 Noord-Zuid en sociale en ecologische
afwenteling ?
 Welke belangen zijn in het spel? Wie wint en
wie verliest? Wiens verhaal telt?

Download