Werken in de circulaire economie

advertisement
Transitiefestival 2016 - Onze circulaire economie
Transitienetwerk middenveld
Werken in de circulaire economie
i.s.m.
De economie vandaag: een lineair systeem
De economie vandaag: een lineair systeem
© Plan C
Afval, grondstoffenschaarste en klimaatverandering
© Plan C
De economie vandaag: een lineair systeem
De (ingebakken) sociale component:
● burger als consument
● creatie van financiële meerwaarde primeert op
maatschappelijke meerwaarde
● opbouw sociaal kapitaal niet centraal
● lineaire arbeidsmarkt
● betrokkenheid beperkt tot eigen, afgebakende opdracht
● geen verantwoordelijkheid voor de collateral damage
Van lineair naar circulair
Van lineair...
© Plan C
… naar circulair
© Plan C
Wat is circulaire economie?
De circulaire economie 2016
Impact op tewerkstelling
+
+
+
+
Onderhoud
Hersteleconomie
Recyclagesector
Dienstensector
-
Ontginningssector
Producent
Afvalsector
Impact op tewerkstelling
Impact op tewerkstelling
● Werken in de circulaire economie
○ Kennis, vaardigheden en competenties
○ Flexibiliteit
○ Sectoroverschrijdende samenwerking
○ Veranderende transacties: B2B/B2C uitgebreid met
C2C/C2B
● Economie maatschappelijk inbedden
Van lineair naar circulair
“Economische vernieuwing impliceert
ook sociale vernieuwingen
en moet daarbij in het bijzonder oog hebben voor het
democratischer functioneren van de economie.
Uiteindelijk gaat het erom de kwaliteit van de samenleving
als dusdanig te verbeteren.”
John Restakis
Directeur British Columbia Co-operative Association (Canada)
Schrijver Humanizing the Economy. Co-operatives in the Age of Capital
Voorstellingen ondernemingen
Patrick Wauters
Ron Hermans
Jan Thienpont De Coster
Transitiefestival 2016 - Onze circulaire economie
Transitienetwerk middenveld
Werken in de circulaire economie
i.s.m.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards