Werk je in een sociale of beschutte werkplaats? Dan heb je

advertisement
PC 327.01
Werk je in een sociale of beschutte
werkplaats? Dan heb je in de maand
december recht op een
eindejaarspremie.
PC 327.01 – Vlaamse beschutte- en sociale werkplaatsen:
Werk je in een beschutte werkplaats?
Hoeveel krijg je als doelgroepwerknemer? De premie bedraagt 87% van je maandloon. Aangezien
de werknemers per uur worden betaald, moet je de volgende formule toepassen om je maandloon
te bepalen: 143,26 x bruto uurloon. Voor deeltijdse werknemers wordt er een andere formule
toegepast om het maandloon te bepalen:
(143,26 x bruto uurloon) x (aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren / 1976).
Wat zijn gelijkgestelde uren? Gelijkgestelde uren zijn economische werkloosheid (tot maximum 152
uren), ziekte (tot maximum 76 uren), betaald verlof, dagen vrijstelling van arbeidsprestaties,
feestdagen, klein verlet, familiaal verlof, syndicaal verlof en educatief verlof.
Hoeveel krijg je als omkaderingswerknemer? De premie wordt als volgt berekend: bruto-maandloon
+ septemberpremie (1) - € 189,93. Opgelet! Deeltijdse werknemers krijgen de premie volgens hun
tewerkstellingsbreuk.
Zijn er nog bijkomende voorwaarden? Ja, je moet gewerkt hebben in de periode januari 2016 tem
september 2016. Iedere gewerkte of ermee gelijkgestelde maand geeft dan recht op 1/9 van de
premie.
Werk je in een sociale werkplaats?
Hoeveel krijg je als doelgroepwerknemer? De premie bedraagt 87% van je maandloon van juli.
Wat zijn gelijkgestelde uren? Gelijkgestelde uren zijn economische werkloosheid (tot maximum 152
uren) en betaald verlof.
Hoeveel krijg je als omkaderingswerknemer? De premie wordt als volgt berekend: € 128,50 + 7,57%
van je jaarloon. Je jaarloon is je bruto-loon dat je gekregen hebt in de periode van 1 december 2015
tot en met 30 november 2016. Opgelet! Deeltijdse werknemers krijgen de premie volgens hun
tewerkstellingsbreuk.
Zijn er nog bijkomende voorwaarden? Ja, je moet gewerkt hebben in de periode januari 2016 tem
september 2016. Iedere gewerkte of ermee gelijkgestelde maand geeft dan recht op 1/9 van de
premie.
Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.
Vrije Visie
Eigen Stem
Vu: Bram Van Braeckevelt - Dienst Sectoren ACLVB
(1) De septemberpremie werd samen met je loon van september betaald maar wordt
mee opgenomen in de berekening van je eindejaarspremie.
Download